Информация за пуснатите на пазара биоциди

Уведомяваме гражданите и юридическите лица, че на основание чл. 18д, ал. 1, т. 3, чл. 15, ал. 4, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и сме... [прочети повече]

Прием на специализанти

Уважаеми колеги,       В РЗИ Габрово се получи писмо от Директора на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за местата за прием на специализанти по неклини... [прочети повече]

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Уважаеми колеги, Предоставяме на Вашето внимание 1. Надзор рубеола 2. Инструкция [прочети повече]

Ку-треска

Kу–треската е остро инфекциозно заболяване, което засяга хора и животни. Резервоар на инфекцията са различни диви бозайници и птици, а сред домашните селскостопански жив... [прочети повече]