Вирусна инфекция ЗИКА! Как да се предпазим?

   От месец май 2015 г. в редица държави от Южна Америка се разви епидемия от вирусна треска с причинител вирусът Зика (Zika вирус), който се предава чрез ухапване от заразени комари ... [прочети повече]

Качество на питейна вода

   На 08.02.2016 г. е извършена контролна проверка на водоснабдителните съоражения в с. Армени, Община Габрово. Водата от каптажи „Бойчева ливада” 1 и 2, която постъпва в ... [прочети повече]

На вниманието на общо практикуващите лекари

   Във връзка със забавяне на доставка на ваксина срещу Хепатит Б /Engerix B/, РЗИ Габрово прекратява раздаването на Engerix B за II-ри и III-ти приеми до второ нареждане (Писмо на МЗ... [прочети повече]

Какво представлява заболяването ХЕПАТИТ А и как да се предпазим от него.

   Хепатит А е една от най-древните болести, познати на човечеството. Тя е самоуправляваща се и самоограничаваща се болест. Разпространението на хепатит А през последните десетилетия ... [прочети повече]