НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0-18 г. В РБЪЛГАРИ

   От 12.IX.2016 г. в област Габрово стартира кампания за поставяне на силанти, част от Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. Манипулаци... [прочети повече]

Информация за питейната вода в Община Севлиево

   Поради засушаването и силно намаления дебит на водоизточниците в община Севлиево от 01.09.2016 г. е въведено режимното водоснабдяване както следва:       - за град ... [прочети повече]

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

   Във връзка с регистрирани случаи на кожни форми на антракс в Североизточна България, както и поради влошената епизоотична обстановка по отношение на туларемията и бруцелозата в няк... [прочети повече]

На вниманието на гражданите

Фирма Clorox доброволно оттегля от пазара Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear®, препарат за отпушване на канали, произведен на или преди 21 март 2016г. България - 2016 г. Фирма Clorox доб... [прочети повече]