ВАЖНО! ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

След извършен анализ, доказващ необходимостта от прецизиране на текстове при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболя... [прочети повече]

На вниманието на ОПЛ от област Габрово

Уважаеми колеги,  Сведение  за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика&... [прочети повече]

31 май - Световен ден без тютюнопушене

   Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация и се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасности... [прочети повече]

ПОКАНА ЗА ПЪРВИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните... [прочети повече]