Промяна в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Промяна в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.   На 07.09.2015 г. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за... [прочети повече]

Статистическа информация - здравеопазване Област Габрово

   Регионална здравна инспекция Габрово информира че публикува ежегодния Кратък статистически справочник “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 2014 г.”, който съдържа основни данни за разв... [прочети повече]