Европейска имунизационна седмица, 24 - 30 април 2016 г.

   Целта на тази ежегодна кампания е увеличаването на имунизационния обхват като се обърне внимание на важността на имунизациите особено за уязвимите групи от населението.   ... [прочети повече]

Указания относно предписването и отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ, ПРЕДПИСВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА АПТЕКИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ЛИЦЕНЗИЯ ПО ЗКНВП      В РЗИ Габрово постъпи писмо о... [прочети повече]

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата

  Настоящата Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г. в РБългария 2015-2020 е изготвена в съответствие с приетата НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2... [прочети повече]

Вирусна треска ЗИКА

Моля, разгледайте нашата презентация ТУК [прочети повече]