«БГ Бъди активен»

22 май

Регионална здравна инспекция Габрово подкрепя кампанията на сдружение «БГ Бъди активен», като идеята е всеки човек да открие своето движение, физическата активност да стане част от ежедневието, с цел подобряване на собственото здраве и качеството на живот.

     NowWeMOVE е най-голямата обществена кампания за физическа активност и спорт в Европа, чиято цел е промоция на Укрепваща здравето физическа активност.

     Предстоящите инициативи на кампанията са:

Европейска седмица на физическата активност и спорта – 29 май 2017 г. – 4 юни 2017 г.

     Инициативата се провежда в страната от 2012г. и е мащабен празник на физическата активност, като в нея се включват общини, спортни клубове, НПО и доброволци. Идеята е да се предостави възможност на гражданите да опитат различни видове спорт, за да изберат този, който най им допада.

Европейски ден на спорт в училище – 29 май 2017 г.

     Ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището” за всеки ученик.

     В България NowWeMOVE продължава да се развива и да включва нови европейски събития и инициативи. Кампанията продължава да въвлича в себе си още хора, които откриват своето движение и ползата от него, като се стремят да привлекат обществения интерес към проблема с липсата на достатъчна активност сред европейците, а в частност сред българите.