„ДВИЖЕНИЕТО – ТОВА Е ЗДРАВЕ”

04 май

     Ниската физическа активност е включена в списъка на основните рискови фактори, които водят до увеличаване на заболеваемостта и смъртността от неинфекциозни болести в света.

  •  Недостатъчната физическа активност влияе върху глобалното бреме на болестите или пряко, или в резултат на влиянието и върху други основни рискови фактори, в частност високо кръвно налягане, високо ниво на холестерол и затлъстяване. Тютюнопушенето и нездравословното хранене, наред с ниската физическа активност, също представляват важни по значение рискови фактори за хроничните неинфекциозни болести.
  •  Независимо, че ниската физическа активност не може да бъде пряка причина за влошаване на психичното здраве, известно е, че физически активният начин на живот може да намали стреса, безпокойството и симптомите на депресия сред хората, които имат подобни проблеми.
  •  Според експертни оценки, над 60% от хората в света не са физически активни в такава степен, която би могла да бъде полезна за тяхното здраве. Физическата активност значително намалява с възрастта. Особено обезпокоително е, че физическата подготовка намалява в  училищата. Като правило, ниската физическа активност е по-разпространена сред девойките и жените.

 

     „ДВИЖЕНИЕТО – ТОВА Е ЗДРАВЕ” в своята същност изразява необходимостта от физическа активност (от умерена до интензивна), която всеки човек трябва да осъществява в своята ежедневна дейност, както и как всеки човек може да укрепи своето здраве и благополучие посредством здравословен начин на живот.

    Физическата активност и спортът са в основата на здравословния начин на живот, а това означава здраве и красота! Чрез спорта се изграждат двигателни навици и умения и колкото по-рано започнат те, толкова по-лесно се овладяват.