„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

10 ное

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 

     Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

     Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

     Националният конкурс започва от 10 ноември 2016 г. и продължава до 1 юни 2017 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 ноември 2016 г. – 5 декември 2016 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 22 декември 2016 г. – 2 май 2017 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

     Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

     Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2017 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2017 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

     Пълната информация  за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване за участие, изисквания към съдържанието на проектите, отчитяне на дейностите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.