„Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”

03 окт

     Министерство на здравеопазването обяви седмото издание на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” за учебната 2014/2015 г.

     Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта и Представителството на Европейската комисия в България.

     Седмото издание на конкурса ще протече в две фази. През първата фаза /1 октомври – 15 ноември 2014г./ участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области: превенция на тютюнопушенето, отказване от тютюнопушенето, превенция на пасивното тютюнопушене. За участие в конкурса се приемат една или повече паралелки от съответното училище, като може да бъдат от един и същ випуск. Не се допуска индивидуално или групово /като част от паралелка/ участие. Всеки участник може да представи проекти, както в една от изброените области, така и в няколко или във всички области. По традиция участниците са разделени в три възрастови категории: 1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас.

     През втората фаза на конкурса /20 ноември – 30 април 2015г./ ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

     Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса.

     Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2015г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 май 2015г. – Световния ден без тютюн.

     Съгласно регламента на конкурса са предвидени общо тринадесет предметни награди, както следва:

     9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас), съответно за:
        - I (първо) място предметна награда на стойност 700 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
        - II (второ) място предметна награда на стойност 600 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
        - III (трето) място предметна награда на стойност 400 лв. статуетка, грамота, спортни пособия и книги.
     3 поощрителни награди, по една във всяка възрастовата категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас), съответно за:
        - I (първо) място предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
        - II (второ) място предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
        - III (трето) място предметна награда на стойност 400 лв. статуетка, грамота и книги.
     1 специална награда на фокус-група участвала в похода „Предай нататък”, която ще бъде предоставена от Представителството на Европейската комисия в България.
     Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на страниците на МОН, МК, ММС, ПЕКБ.

     Регламент 

     Формуляр първа фаза

     Формуляр втора фаза