1 Декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

21 ное

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба със СПИН и организира Европейска седмица за изследване на ХИВ и хепатити в периода 22-29 ноември 2019 год.

Кампанията през тази година ще премине под надслов „Промените се правят от общности!”.

Кампанията цели насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за разширяване на обхвата на тестване, повишаване на осведомеността на хората, относно предимството на изследването за ХИВ и хепатити, ранното откриване на заразените лица и своевременното им насочване към лечение. Инициативите дават възможност на хората да направят своя избор за превенция на ХИВ и хепатити, за да защитят себе си и своите близки.
Последните данни за СПИН в България показват, че ние все още сме страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Честотата на новите инфекции у нас е ниска – 2,8% на 100 000 души, при средно 5% за Европа. Основна причина за това са Националните програми за превенция, диагностика и лечение на ХИВ/СПИН, които се прилагат.

Планирани дейности на РЗИ Габрово по повод кампанията са:

1. В периода на кампанията на  училищата в област Габрово ще се предоставят здравно-промотивни материали, ще бъдат разигравани и викторини по темата.

2. Ще бъде осъществено обучение на доброволци от БМЧК Габрово на тема: „Какво знаем и какво НЕ знаем за СПИН“.

3. На 02.12.2019 г. в централна градска част /от 12.00-14.00 часа/ ще се  раздават кондоми и информационни материали на гражданите

4. На 02.12.2019 г.  РЗИ Габрово /от 14.30-16.30 часа/ обявява Ден на отворените врати за анонимно и безплатно консултиране относно ХИВ/СПИ – ет.3, стая № 311.

5. Всеки желаещ може да провери своя ХИВ-статус безплатно и анонимно в лабораторията на РЗИ Габрово, ул. Райчо Каролев №2.