1 Декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

30 ное

     България е страна с ниско разпространение на ХИВ, два пъти по-малко от средното за Европейския съюз. Всяка година се увеличава броя на лицата, които се изследват за ХИВ. Съществен елемент за популяризирането на превенцията на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции са АНТИСПИН кампаниите, които се провеждат на територията на цялата страна.

     Всяка година се откриват 200 нови случая, кръгло 85 % от тях са мъже, като половината от тях са казали, че правят секс с мъже. Причината за високия процент заразени в тази общност е, че аналният секс, който те практикуват, е 100 пъти по-рисков от вагиналния.

     Най-много са случаите в София – 41 %, следвани от Пловдив, където преди години процентът се увеличи заради взрив на инфекцията в Столипиново, на трето място по зарази е Варна.

     Само през последната седмица са открити 11 нови позитивни българи.

     В света с  ХИВ/СПИН са около 40 милиона души и всяка година се установяват около 2 милиона нови случая. По утвърден числен модел може да се направи прогноза за следващите години. За България тя сочи ориентировачно към 3500 инфектирани през 2020 г. Към днешна дата са 2 678 души.

     На терапия са подложени около 1200 лица у нас.

     Най-често у нас инфекцията се открива при хора между 20 и 40 г., но обикновено диагнозата идва 5-6 години след заразяването, което сочи като рискова възраст гимназиалните години: 15-19 години.

     За щастие в България е рядко предаването на ХИВ от майка на дете. През последната година няма нито един такъв случай.

     За изпълнение на превантивни и профилактични дейности по програма, ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в Регионална здравна инспекция Габрово са планувани  следните мероприятия:

         1. Кампания с участието на БМЧК Габрово в МОЛ Габрово и ТЕРА МОЛ на 01.12.2017 г. По време на кампанията ще се раздават презервативи, информационни материали и червени лентички.  Ще бъдат  раздадени материали и в останалите общини на областта.

         2. Презентации с последващи беседи с ученици от 8 и 9 клас в габровски училища. Мотото на кампанията тази година ще бъде ”Моето здраве е мое право”.

         3. Разработване и тиражиране на флаери и плакати с информация за кампанията, работното време и местонахождението на микробиологичната лаборатория за анонимно и безплатно изследване за ХИВ в РЗИ Габрово, разпространени във всички общини в Област Габрово.