10 май – Световен ден „Движението – това е здравe“

12 май

     Датата се отбелязва от 2002 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея. Целта е чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори - тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.

     Независимо, че ниската физическа активност не може да бъде пряка причина за влошаване на психичното здраве, известно е, че физически активният начин на живот може да намали стреса, безпокойството и симптомите на депресия сред хората с подобни проблеми. Особено обезпокоително е, че в глобален аспект се наблюдава все по-голям спад в нивото на физическата активност и подготовка на децата в училищна възраст. Затова са необходими повече инициативи, напомнящи, че за осигуряване здравословното развитие на подрастващите, децата се нуждаят от ежедневна физическа активност с продължителност поне 60 минути. Хората на възраст между 18 и 64 години трябва да се занимават с физическа активност с умерена интензивност не по-малко от 150 минути на седмица и 75 минути с интензивно натоварване. Всяко занимание с физическа активност трябва да продължава не по-малко от 10 минути. По този начин може да бъде намалено разпространението сред възрастните хора на заболявания като миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, остеоартрит, остеопороза, хипертонична болест и др.

     Физическа активност на работното място също отбелязва своя спад, поради нарастването на зависимостта ни от нови технологии, които спестяват физически усилия и време. В резултат на тази тенденция обаче, за повечето от нас е характерно ниско ниво на физическа активност. Физическата активност на работното място е ползотворна в еднаква степен за работодателите и за служителите, тъй като спомага, от една страна, за по-висока работоспособност и по-малко случаи на травматизъм, а от друга подобрява показателите, характеризиращи физическото и психическо здраве на работещите.

     Физическа активност на населението в България, според данни от национално изследване:
        • 80% от хората на възраст 25-64 г. са с ниска физическа активност;
        • налице е ниско ниво на информираност на населението за ползата от физическата активност при профилактика и лечение на заболяванията;
        • едва 7% от пациентите получават информация и съвети за физическа активност от лекар или друг медицински персонал.

     Какво показват резултатите от епидемиологични изследвания за влиянието на физическата активност върху здравето, предоставени от РЗИ:
       • Увеличаване на очакваната продължителност на живота в добро здраве с 8-10 години;
       • Понижаване риска от хронични болести:
       • Исхемична болест на сърцето - 2 пъти по-нисък риск сред хората с физически активен начин на живот;
       • Мозъчен инсулт - намаляване на риска с 1/4;
       • Хипертонична болест - по-нисък риск от развитие на болестта, както и в дългосрочен план при контролиране на заболяването;
       • Неинсулинозависим захарен диабет тип 2 - намаляване на риска средно с 1/3;
       • Онкологични заболявания – намаляване на риска от рак на дебелото черво с 40%, както и от рак на млечната жлеза и на простатата;
       • Наднормено тегло и затлъстяване - ефективно средство за контрол на телесното тегло. Смята се, че физическата активност не води до изменения в костната плътност, за разлика от специализираните диетични режими;
       • Благоприятно повлияване на холестероловия профил;
       • Забавяне процесите на стареене - организмът на физически активните лица е по-устойчив към процесите на възпаление и увреждане на клетките.