10 май – Световен ден на движението за здраве

08 май

 

Отбелязването на този ден започва през 2002 година по инициатива на 55-та Световна здравна асамблея, когато е приета Резолюция по въпросите на храненето, физическата активност и здравето. Редовната физическа активност помага за изграждането на здрави кости и мускули в детството и юношеството, като подобрява силата и издържливостта. Двигателната активност е важен протективен фактор за здравето и тя може да намали индивидуалния риск от редица хронични неинфекциозни заболявания: сърдечно-съдови, диабет, заболявания на опорно-двигателния апарат, ракови заболявания, психични заболявания и др. Системната двигателна активност намалява тревожността и стреса, подобрява стойностите на кръвното налягане и ограничава риска от наднормено тегло.

Физически активен начин на живот -здраве и дълголетие

Системната физическа активност с определен интензитет, продължителност и честота предизвиква и поддържа в човешкото тяло морфологични и функционални промени, които могат да предотвратят или забавят развитието на някои хронични незаразни болести и да подобрят физическата форма.

Редовната двигателна активност с умерена интензивност води до увеличаване на очакваната продължителност на живот в добро здраве с 8-10 години.

Физическа активност с висока интензивност-този тип активност води „до задъхване и изпотяване”. Обмяната на веществата се повишава най-малко 6 пъти в сравнение с основната (6 МЕТ).

Физическа активност с умерена интензивност-такъв тип активност, която повишава пулса, създава усещане за загряване и предизвиква леко задъхване (напр.бързо ходене). Обмяната на веществата се повишава над 4 пъти в сравнение с основната(4 MET). Практикувана редовно, тя е най-ефективния и най-комфортен начин да бъде извличана полза за здравето.

Ниска физическа активност е свързана с практикуване на такава, която повишава обмяната 2-3 пъти в сравнение с основната или умерена физическа активност по-малко от 30 минути седмично.

 Доказано е, че:

2,5 ч/седмичната физическа активност с умерена интензивност(еквивалент на ходене 30 минути/дневно през 5 дни в седмицата) в сравнение с хиподинамия е свързана с намаляване на риска от смърт с 19%.

7 часа/седмичната умерена физическа активноств сравнение с липсата на такава, намалява риска от смърт с 24%.

Хората в добра физическа форма, независимо от рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания (диабет , затлъстяване, високи нива на холестероли фамилна анамнеза за артериална хипертония) са с по-нисък риск за преждевременна смърт от тези, водещи заседнал начин на живот без рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания.

Физическата активност и упражненията са ключът към здравословен начин на живот, не само защото ни карат да се чувстваме и изглеждаме по-добре, но и защото са важни, за да бъдем здрави. Те намаляват риска от фатални заболявания, като инфаркт, инсулт, диабет, рак и др. Ето само някои от чудотворните ефекти на физическите упражнения: по-ниска вероятност за инфаркт, по-добър контрол на телесната маса, по-нисък риск за възникване на диабет в по-късна възраст, увеличава се здравината на костите, намалява риска от развитие на депресия и тревожност, увеличава се енергията и се стимулира дейността на имунната система.

 Укрепваща здравето физическа активност

Физическата активност трябва да бъде с „умерена” или „висока” интензивност, за да укрепва здравето.

Доказано е, че редовната аеробна (т.е. включваща всички главни мускулни групи и ускоряваща пулса) физическа активност с умерена до висока интензивност има защитен ефект срещу рисковете за здравето, свързвани с хиподинамията.

Заседналият начин на живот е на четвърто място като причина за смъртност от хронични незаразни болести.

Той е причина за около 3 милиона предотвратими смъртни случаи годишно, или 8% от смъртността поради обездвижване.

 Глобални препоръки за физическа активност за здраве на СЗО:

Препоръчителна физическа активност за деца и юноши на 5-17 години:

Ежедневна двигателна активност с умерена до висока интензивност най-малко 60 минути дневно, като аеробнатата активност е водеща част от физическото натоварване.

Двигателната активност с продължителност по-голяма от 60 минути дневно носи допълнителни ползи за здравето.

Двигателната активност с висока интензивност и упражненията за издръжливост се препоръчват най-малко три пъти седмично.

Двигателната активност за децата и юношите включва игри, състезания, спорт, разходки и придвижване пеша, часове по физическо възпитание в училище, активен отдих и физически занимания със семейството

Препоръчителна двигателна активност за хора на 18-64 години и здрави хора над 65 г:

Хората от тези групи трябва да се занимават не по-малко от 150 минути седмично с аеробна активност с умерена интензивност, или с не по-малко от 75 минути седмично с аеробна активност с висока интензивност.

Всяка серия от аеробни упражнения следва да бъде с продължителност не по-малка от 10 минути.

Увеличаването на аеробната двигателна активност с умерена интензивност до 300 минути седмично, или на тази с висока интензивност до 150 минути седмично води до повишаване на здравния ефект.

Двигателна активност за мускулна сила и издръжливост, включваща основните мускулни групи, трябва да се практикува 2 до 3 пъти седмично.

Честотата и интензивността на натоварванията трябва да бъдат съобразени с нивото на предшестващата активност и тренираност на индивида, като нарастват постепенно с 10% на седмица.