10 октомври - световен ден за психично здраве

09 окт

     Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път на 10 oктомври 1992 година и първоначално стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве с участието на тогавашния държавен секретар Ричард Хънтър. Психичното здраве е важна част от цялостното здраве на индивида. То участва във всички аспекти на човешкия живот, отнася се до всички и се възпроизвежда в нашия ежедневен живот - в дома, в училището, семейството, на работното място, в развлеченията. Затова е важен ресурс за индивида, семейството, общността и нацията. Световната здравна организация го определя като ”състояние на благополучие, при което: индивидът реализира своите възможности; справя се с нормалните стресове на живота, в състояние е да работи продуктивно и е способен да даде своя принос за общността».
     Съвсем ясно е, че както психичното, така и физическото здраве не могат да съществуват самостоятелно. Психическото, физическото и социалното функциониране са взаимно зависими. Психичното здраве може да бъде определено като състояние на баланс, включващо индивида, другите хора и околната среда, който помага на индивидите да разберат или да търсят неговото подобряване. Но позитивното психично здраве е и ресурс, който включва способността ни да възприемаме, разбираме и интерпретираме заобикалящия ни свят, да се адаптираме към него и да го променяме, когато е необходимо, да мислим, говорим и общуваме помежду си. Психичното здраве също се отразява на нашата способност да се справяме с промените и да ги управляваме. Всеки човек, независимо дали има диагноза за психично заболяване, или не, има психично здравни нужди. Затова промоцията на психично здраве е важна за всеки член на обществото. Психичното здраве при всеки човек се влияе от: индивидуалните фактори и опит, социалните взаимоотношения, обществените структури и ресурси и културните ценности. Това донякъде е и отговора на ключовия въпрос:…”Какво прави хората здрави?”.
     По повод Световния ден за психично здраве, на 10 октомври 2014г. Кабинетът за психично здраве в РЗИ Габрово обявява Ден на отворените врати. Посещенията и консултациите са безплатни и без записване от 9.00 до 16.00ч.