10-ти септември - Световен ден за суицидопревенция

09 сеп

     Денят 10 септември е обявен от Световната Здравна Организация за Световен ден за суицидопревенция (от лат. suicidium - самоубийство).
     По данни на СЗО ежегодно в световен мащаб се самоубиват около 1 000 000 души. Тази цифра, съотнесена хронологично, показва, че на всеки 40 секунди някъде по света някой се самоубива. Опитите за самоубийство са 8-10 пъти повече. Суицидите са петата поред причина за смърт сред хората, след сърдечните заболявания, туморите, инсултите и нещастните случаи.
     Според изследвания психичните разстройства и заболявания са водещи фактори за суицидно поведение. Най-висок е рискът при лица с депресия, следвана от алкохолизъм, наркомании, шизофрения. Опитите за самоубийство са най-чести по време на криза.
     Най-голямо значение за суицидните действия имат емоционалните и импулсивните реакции. Голяма част от параметрите на отклоняващото се поведение могат да бъдат наречени “общовалидни”, т.е. те се наблюдават при всички категории хора, при които са налице мисли за самоубийство.
     При около 10% от случаите са наблюдава т. нар. бързо решение - при него от първата мисъл до вземането на решение времето е по-малко от един ден, а от вземането на решение до самото действие минават не повече от 6 часа.
В повечето случаи идеята за самоубийство е завладяла изцяло съзнанието на индивида за сравнително продължителен период от време и дава своите външни признаци в действията му. Мъжете извършват повече самоубийства, докато жените правят повече опити. Върху ръста на самоубийствата влияят силните социални сътресения. Това се потвърждава и от ситуацията в Габровска област.
     Данните подадени в РЗИ Габрово показват, че за периода януари - август 2014г. на територията на областта са извършени 29 суицидни опита, а 10 суицидни действия са завършили със смърт /9 мъже и 1 жена/, като 7 от смъртните случаи са на лица в трудоспособна възраст. За миналата година /2013г./ са регистрирани 51 суицидни опита от които 21 успешни /от тях 18 мъже и 3 жени/. За сравнение през 2012г. регистрираните опити са 58 - от тях 24 успешни. Най-чест способ при суицидните опити е самоотравянето с медикаменти, а при завършилите със смърт суицидни действия – самообесването.
     Психосоциалните фактори, предопределящи суицидното поведение, най-често изразяват нарушено равновесие в системите личност-общество, личност-група или личност в отношение към самата себе си. Разглеждането на самоубийството като поведенчески модел подпомага организирането на ефективна профилактика на суицидното поведение.
     Затова основния призив е:
     ИЗБЕРЕТЕ ЖИВОТА!!! Той е единствен и неповторим.
     Напомняме, че във връзка със стартиралата регионална програма за психично здраве през 2013г. на територията на област Габрово безплатна психологична помощ може да получите на следните адреси:
        РЗИ Габрово, ул. Райчо Каролев №2, ет.3, ст. 311, тел. 066/840 625
        ЦОП Габрово, пл. Възраждане №3, тел. 066/809 818
        ЦОП Дряново, ул. Стефан Стамболов №32, ет.2, тел. 0878537622
        ЦОП Трявна, ул. Индустриална №1, тел. 0676/68 52
        Държавна психиатрична болница, гр. Севлиево, веднъж седмично, тел. 0675/33797