14 юни – Световен ден на доброволното и безвъзмездно кръводаряване

20 юни

     Всяка година милиони хора запазват живота си благодарение на преливането на кръв или отделни кръвни продукти: пострадали при катастрофи, бедствия и аварии; новородени и техните майки; пациенти, на които са им необходими медицински процедури и хирургически интервенции; хронично болни, чиито живот може да бъде поддържан само посредством редовно кръвопреливане.
     14 юни е ден за почит и благодарност към доброволните и безвъзмездни кръводарители, които ежедневно спасяват живота на нуждаещите се. На този ден е роден Карл Ландщайнер откривателя на системата АВО кръвни групи, носител на Нобелова награда.
     Много държави задоволяват над 99.9% от нуждите си от кръв посредством доброволно безвъзмездно кръводаряване. За България този процент все още е по-малко от 25%! Останалото необходимо количество кръв се събира чрез платени донори и донори от семействата на нуждаещите се. Доброволното и безвъзмездно кръводаряване е признато за най-безопасно, както за получаващия, така и за даряващия кръвта.
     През настоящата година денят, ще протече под мотото: „Нова кръв за света!“
     Основните цели са:
        • Популяризиране на значимостта на безвъзмездното и доброволно кръводаряване;
        • Изграждане на позитивен имидж на безвъзмездните и доброволни кръводарители;
        • Популяризирането на кръводаряването да се превърне в самоинициатива на кръводарителите.

     Дарената кръв няма цена, така както приятелството, любовта и човешкия живот!