20 октомври – световен ден за борба с остеопорозата и йоддефицитните заболявания

18 окт

     Остеопорозата е третото по значимост социално заболяване след сърдечно-съдовите и онкологичните. В средата на века се очаква да заеме първо място, поради увеличената продължителност на живот и застаряване на населението. При остеопорозата в резултат от разрушаване на колагеновата матрица костите изтъняват и губят плътността си, нарушава се равновесието между процесите на изграждане и разграждане на костната тъкан в полза на разграждането. Костите стават крехки, което води до по-чести счупвания, особено в областта на киткате, гръбнака и тазобедрените кости. Остеопорозата се нарича още тихата епидемия и дълго време заболяването може да остане скрито, без проявена симптоматика.

     Активната превенция и редовното провеждане на скрининг тестове елиминира риска за отключване на остеопороза, както и за неблагоприятните здравни, социални и психологически последици за хората в зряла възраст.  Не са малко и заболяванията на опорно-двигателния апарат, като резултат от остеопороза, водещи до трайна инвалидизация, а много често и до смърт.

     Това налага актива борба за недопускане на  тютюнопуше и употреба на алкохол при подрастващите, оптимален прием на калций и вит.D, фосфор и др. микроелементи в съчетание с подходящ вид спорт, снижава риска от развитие на остеопороза и други хронични незаразни болести в зряла възраст. 

     Необходима е активна превенция на остеопорозата от най-ранна възраст и сред всички слоеве от населението за повишаване на здравната информираност, съчетана със скриниг тестове, както и повишаване на личната отговорност за отстраняване на вредните поведенчески фактори.

Важно е да се знае, че: Дневният прием на йод под 100мкг. води до сериозни нарушения в организма, известни като йоддефицитни заболявания. Към тях се отнасят:

  • Ендемична гуша и нейните усложнения.
  • Хипотиреоидоза/намалена функция на щитовидната жлеза/.
  • Изоставане в нервно-психическото развитие, проявяващо се с различна по степен умствена изостаналост, от която най-тежката е кретенизъм.
  • Изоставане във физическото развитие и половото съзряване.
  • Разтройства в репродукцията, аборти, мъртвораждаемост, стерилитет и др.

     Основен източник на йод е храната. С най-високо съдържание на йод са рибата и морските продукти, орехите, млякото и млечните продукти, плодовете, зеленчуците и др.

     Само ежедневната употреба на йодирана сол, като най-евтино и достъпно средство, предпазва човешкият организъм от заболявания, свързани с йоддефицит.

     Йодираната сол трябва да се съхранява в сухи и добре затворени съдове, прибавя се към ястията след снемане от огъня, тъй като високата температура води до разпадане на йода.

     Йодираната готварска сол, която се предлага в търговската мрежа и се използва в хранително-вкусовата промишленост, трябва да съдържа калиев йодат от 28-55 мг/кг.

     Физиологичният прием на готварска сол днено не трябва да превишава 5гр. дневно, а горната граница за нерисков хранителен прием е до 2 гр. дневно.По-високата консумация на готварска сол над препоръчителните норми води до развитие на хронични незаразни заболявания/сърдечно-съдови/, особено сред деца,.възрастни и хронично болни хора.