21 септември - Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер

19 сеп

На 21 септември се отбелязва Деня за борба с болестта на Алцхаймер – едно от най-страшните заболявания, засягащо предимно възрастни хора. Датата се чества от 1994 г. по инициатива на Международната организация за борба с болестта на Алцхаймер.
Близо 26 млн. души по света страдат от тази болест. Според официалната статистика страдащите от Алцхаймер в България са над 50 000 души.
Болестта на Алцхаймер е дегенеративна форма на деменция, при която голям брой нервни клетки загиват и вследствие на това предаването на сигналите в мозъка прекъсва. Измирането на невроните в мозъка води до постепенното и необратимо влошаване на състоянието на болния – загуба на памет, трудности при общуване и затруднен говор, промени в настроението и поява на агресия, невъзможност за изпълнение и на най-елементарни действия. Болестта на Алцхаймер може да е с ранно начало на 50-65-годишна възраст или с късно, след 65-годишна възраст. Средната продължителност на заболяването е 10-12 години.
Заболяването има 3 основни стадия, всеки от които с продължителност между 1 и 3 години: лек стадий на амнезия, когато засегнатият може да води все още независим начин на живот; умерен или дементен стадий, при който се появява видимо ограничение в ежедневните навици и уменията на болния и възниква нуждата от грижа и надзор; и последен стадий, когато има силно изразена безпомощност и зависимост от другите.
Първите симптоми за това, че съществува някакъв проблем са неспособността на пациента да намира правилните изрази при общуване, затруднения с организирането на транспорта или при ползването на телефон, необходимостта от помощ при пазаруване. На по-късен етап може да се стигне до пълна загуба на паметта, както и на езиковите и двигателните способности.
Рискът да се развие деменция нараства пропорционално с възрастта. Последствията от болестта на Алцхаймер са сериозни за индивида. Човек болен от Алцхаймер изисква постоянна грижа за елементарните му нужди.
Около 5 до 8 % от населението на възраст 65 години и около 20 до 50 % от хората над 85 години в световен мащаб са засегнати от заболяването.
Лечението, започнато в ранна фаза, е най-ефективно. Основен проблем за обществото е, че заболяването се открива късно, във втория и дори третия стадий. Една от пречките за ранното откриване на заболяването е схващането, че загубата на памет е следствие от напредването на възрастта.
Болестта на Алцхаймер е комплексно заболяване, за което все още няма открито лечение, но съществуват лекарствени и нелекарствени средства, които помагат за забавяне на развитието на болестта или за намаляване и забавяне на когнитивните (увреждащите паметта) и поведенческите симптоми.
На този етап медицината все още няма открит механизъм, по който да спре първопричината и основните разрушителни процеси, които настъпват в мозъка в следствие болестта на Алцхаймер. Все пак съществуват медикаменти, които спомагат за по-бавното развитие на болестта и симптомите й. Подобно лечение позволява на болните да запазят максимално дълго самоличността си, способностите да мислят, помнят и общуват. Целта на едно своевременно лечение е да удължи възможно най-дълго началната фаза на заболяването, по време на която когнитивните симптоми са слабо проявени и почти изцяло отсъства промяната на личността. Но както болестта се проявява по абсолютно уникален начин при всеки едни човек, така и ефективността от лечението варира според индивидуалния случай