22 март – Световен ден на водата

20 мар

     На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Тази година темата е: „Вода и енергия“. Вода и енергия са взаимосвързани и взаимозависими. Производството и преносът на енергия изискват използването на водните ресурси и значителна част от световния добив на енергия, се изразходва за пречистване и транспортиране на вода до потребителите. За много хора живеещи в крайна бедност, достъпът до чиста питейна вода зависи от вида и качеството на енергийните услуги.
     Част от целите на Световния ден на водата 2014 са: да се търсят решения в енергийния сектор и сферата на водите и чрез интрегрирани подходи по водно-енергийните въпроси, да се постигнат добри икономически и социални въздействия; да се повиши информираността за взаимовръзките между вода и енергия.
     РЗИ Габрово предоставя на всички училища в областта, презентация „Вода и енергия“, подходяща за учениците от началната степен.