Седмица на отворените врати за туберкулоза

06 дек

Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството. Въпреки постигнатите успехи в областта на инфекциозната патология през изминалото столетие, тя запазва своята значимост и все още представлява сериозно предизвикателство.

Туберкулозата е лечима и предотвратима. Повече хора са получили животоспасяващо лечение за туберкулоза през 2018г. от всякога досега, до голяма степен благодарение на подобреното откриване и диагностициране. През 2018г. диагностицирани и излекувани са 7 милиона души- спрямо 6,4 милиона през 2017г. По данни на СЗО  през 2018г. регистрираните нови случаи на туберкулоза са 10 милиона, от които 5,7 милиона са мъже, 3,2 милиона са жени и 1,1 милиона – деца. Хората живеещи с ХИВ, представляват 9% от общия брой. Осем държави представляват 66% от новите случаи: Индия, Китай, Индонезия, Филипините, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Южна Африка.

През 2018г. 1,5 милиона души са починали от туберкулоза, включително 251 000 хора с ХИВ. В световен мащаб туберкулозата е намаляла с 42% между 2000-2018г.

За същия период лечението на туберкулозата е спасило 58 милиона души.

 Изпълнението на Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г. цели да да се намали заболеваемостта  от туберкулоза в страната.

За да се изпълнят дейностите и постигнат целите на програмата, от 09-13.12.2019г. стартира „Седмица на отворените врати“, като през този период  в лечебните заведения в страната ще се извършва скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета, консултации, а на съмнителните за туберкулоза лица ще се извършват прегледи и допълнителни изследвания.

Целта на инициативата е да се даде възможност  на всеки за достъп до здравни услуги, да се повиши общата информираност по отношение на туберкулозата, както и да се промотира здравословен начин на живот.