30.10.2015 г. „Деня на екс пушача’’

30 окт

30 ОКТОМВРИ 2015 г.
„Деня на екс пушача’’
31 октомври – 19 ноември 2015 г.
Отбелязване на международен ден без тютюнопушене
На тема: „ЕКС пушач БГ’’
     Целта на здравнообразователната и информационна кампания е да се обърне внимание на бившите пушачи и чрез успеха им да окуражи настоящите пушачи, че те също могат да се откажат от зависимостта си към тютюна, като последват примера на бившите пушачи. За повече информация може да ползвате интернет страницата на адрес:www.exmokers.eu
Кампанията е инициирана от Министерството на здравеопазването, Министерството на младежта и спорта, Представителството на Европейската комисия в България, Национална мрежа на здравните медиатори; Българското дружество по белодробни болести; Асоциация на студентите медици в България, Национално представителство на студентите в България и Гражданска инициатива Bez dim.
     Тази година Денят на Екс пушача ще бъде на 30 октомври, като се превърне в празник на всички екс пушачи в Европа, успели да се справят по пътя с това трудно предизвикателство. Екс пушачите са поканени да участват в едно ново предизвикателство“Екс пушачите са по блестящи“, като запалят своя „виртуален бенгалски огън“ на дигиталната карта на Европа, посещавайки микро сайта на кампанията. До момента близо 400 000 мъже и жени от цяла Европа активно са потърсили подкрепа в борбата с отказване от цигарите чрез регистрация в основния инструмент на кампанията-iCoach www.exsmokers.eu
     На участниците в кампанията ще се раздават здравнообразователни и информационни материали. Ще се проведат изследвания за мониториране на издишания въглероден монооксид и направена оценка за тежестта на тютюнопушене.