31 май - Световен ден без тютюн

28 май

     По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

     За 2018 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и сърдечни заболявания". СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на сърдечносъдови заболявания, включително инсулт.

     Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2018 г., е да се подчертаят взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и сърдечносъдовите заболявания. В световен мащаб от сърдечносъдовите заболявания умират повече хора, отколкото всяка друга причина за смърт, а употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим допринасят за приблизително 12 % от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания

     Скрининговите кампании са насочени към измерването на въглеродния оксид в издишвания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи („Smoker lyzer") като безплатни услуги, предлагани в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене.

Планирани дейности по повод кампанията:

     Разкритият в РЗИ Габрово кабинет за отказ от тютюнопушене обявява на 30.05.2018 г. Ден на отворените врати. На всички желаещи ще бъде  направено  изследване за степента на зависимост с апарат за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин в кръвта, също така консултация за ефективни стъпки в борбата с лошия навик и психологична подкрепа на борещите се с тази зависимост.

     В ПТГ „д-р Н. Василиади” Габрово, СУ ”Васил Левски” Севлиево, ОУ „Иван Вазов" Габровоще се изнесат лекции по темата „Вредата от тютюнопушенето”- .

     Организиран е изнесен консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене, който ще се проведе във фирма АББ ЕООД - Севлиево на 31.05.2018г. от 10.00 – 13.00 часа.

     Ще се разпространяват здравно-информационни материали в четирите общини: Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

     Крайната цел на Световния ден без тютюн е да насърчава защитата на настоящите и бъдещи поколения, не само от тези разрушителни здравни, но и социални, екологични и икономически бедствия, свързани с употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.