31 май - Световен ден без тютюнопушене

29 май

     За първи път Световната здравна организация (СЗО) обявява 31 май като Световен ден без тютюнопушене (World No Tobacco Day) през 1987 година. Оттогава до днес, всяка година СЗО определя тема на Световния ден, насочена към превенцията и ограничаването на тютюнопушенето сред населението в целия свят. През 2015 година мотото на Световния ден е „Спрете незаконната търговия с тютюневи изделия”. В изпълнение на чл.15 /”Незаконна търговия с тютюневи изделия”/ от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, СЗО призовава страните за съвместни усилия да спрат незаконната търговия на тютюневи изделия. Изследване на СЗО на част от световния пазар с тютюневи изделия показва, че една от всеки десет потребителски опаковки са свързани с контрабандна търговия с тези изделия.       Европейската комисия изчислява, че нелегалният тютюн струва на Евросъюза и страните-членки повече от 10 милиарда евро годишно под формата на изгубени приходи и акцизи от митнически такси. Така за последните 10 години от контрабанда България е загубила 6 милиарда лв. По данни на Центъра за изследване на демокрацията, всеки четвърти българин, т.е. около 400 000души в страната ни, пуши контрабандни цигари, а 15000 участват в незаконна търговия.     Само за второто тримесечие на 2014г. потреблението на нелегални тютюневи изделия у нас е достигнало 20%, а това възлиза на загуба от около 500 млн. лева за държавата.
     Какво прави нелегалните цигари толкова вредни за нашето здраве и благополучие:
        • Контрабандните тютюневи изделия са особено опасни за младите хора. Поради по-ниската си цена те са много по-достъпни и така по-привлекателни за експериментиране и употреба от младежите, които все още не печелят сами парите си. Освен това опаковките на нелегалните цигари не съдържат задължителните здравни предупреждения и могат да заблудят младите хора относно вредата от тютюнопушенето. А понякога дори деца и тинейджъри участват в престъпните схеми за продажба на контрабанден тютюн.
        • Липсата на контрол при производството, съхранението и разпространението на незаконните цигари рефлектира в ниско качество и е реална заплаха за здравето на потребителите им, наред с многобройните добре известни вреди от тютюнопушенето въобще.
        • Контрабандата краде от обществото и държавата. Акцизите и митническите такси върху тютюневите изделия генерират средства, голяма част от които държавата може да вложи в осигуряването на социални и здравни услуги, дори и в дейности за ограничаване и предотвратяване на употребата на цигари.
        • Закупуването на нелегални цигари практически подкрепя различни форми на организирана престъпност.

     В глобален мащаб тютюнопушенето е една от доказаните и водещи, но предотвратими причини за болестност и смъртност, а тютюнът е единствената законно продавана потребителска стока, която убива почти половината от тези, които я употребяват, сочат данни на СЗО.
     Тютюнопушенето е доказана причина за развитието на онкологични, сърдечносъдови и респираторни заболявания, което причинява повече проблеми от алкохола, наркотиците, високото артериално налягане, наднорменото тегло или високия холестерол.
     Тютюнът всъщност е единственият продукт, разрешен за консумация, който води до смъртен изход, когато се използва по предназначение, тъй като:
        • той е опасен не само ако се приема в големи количества или когато системно се злоупотребява с него. Опасен е и за пасивните пушачи, в каквито много често биват превръщани децата. Доказано е, че безопасни нива на излагане на вторичен тютюнев дим не съществуват;
        • тютюневият дим съдържа хиляди химически вещества. Горящата цигара представлява уникална химическа лаборатория – по последни данни, под влияние на високата температура се освобождават над 7000 газообразни съставки и частици: над 69 от тях са канцерогени, мутагени и тератогени – вещества, които предизвикват рак, мутации или увреждат плода; над 300 вещества с биологична токсичност и дразнещ ефект върху ресничестия епител на дихателните пътища и множество други токсични вещества, вредящи на репродукцията и растежа;
        • СЗО и Международната агенция за изследване на рака класифицират тютюневия дим като доказан канцероген за човека (клас А) – такъв, при който няма безопасно минимално ниво на поемане;
        • съдържащият се в тютюна алкалоид никотин предизвиква висока степен на зависимост (приема се, че тя е толкова силна, колкото тази, причинена от хероина). Това превръща тютюна в най‐често употребявания и единствения напълно легален и свободно продаван наркотик. Решена да предпази настоящите и бъдещите поколения от консумацията на тютюн и от излагане на тютюнев дим, СЗО през 2005 г приема Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ). У нас тя влиза в сила на 05.02.2006г. РККТ отразява жела-нието на милиони хора да живеят в свят, свободен от тютюнев дим и ангажимента на много правителства да го постигнат.
     И Световният ден без тютюнев дим има за цел именно това.