5 юни - Световен ден на околната среда

04 юни

     Седем милиарда желания. Една планета. Консумирайте с грижа.
     Провъзгласен е на на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декември 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята. В световен мащаб, за 43 години проблемите за опазване на околната среда вместо да намалеят, за съжаление, стават все по-фрапиращи.
     Благосъстоянието на човечеството, на околната среда и икономическото развитие в крайна сметка зависи от отговорното управление на природните ресурси на планетата. Доказано е, че човечеството консумира повече природни ресурси, отколкото планетата може да предостави.
     Поради високия темп на растеж на населението и икономическото развитие, по-голямата част на екосистемите на Земята са близо до критичната точка на необратимо изчерпване. Ако сегашните модели на производство и потребление, останат на това ниво, и очаквания ръст на населението достигне 9,6 милиарда до 2050 г., за да се запази традиционния начин на живот и потребление, ще се нуждаем от три планети.
     Затова темата на Световния ден на околната среда 2015 година е "Седем милиарда желания. Една планета. Консумирайте с грижа!." Това е стратегията, която гарантира бъдещо благополучие. Просперитетът на човечеството не трябва да бъде за сметка на бъдещето на планетата. Устойчивият начин на живот е свързан с това да се произвежда повече и по-добре с по-малко ресурси. Защото днес нарастващото изразходване на природните ресурси и негативното въздействието върху околната среда, не са индикатори за икономическия растеж.
     Въпреки че отделните решения могат да изглеждат малки пред лицето на глобалните заплахи и тенденции, когато милиарди хора обединят усилията си в обща цел, може да е огромна крачка.

     Повече: http://www.unep.org/wed/