7 април - Международен ден на здравето

06 апр

     Световният ден на здравето е глобална инициатива на Световната здравна организация, която се отбелязва всяка година на 7 април, като началото е поставено през 1948 г.
     Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. „Колко безопасна е твоята храна? От фермата до чинията – да направим хранителните продукти безопасни!“ е темата на Световния ден на здравето 2015 г. Усилията на СЗО са насочени към фокусиране на общественото внимание върху значението на безопасността на храните по цялата дължина на хранителната верига в един глобализиран свят, от производството и транспорта, до приготвянето и потреблението.
     Опасните храни са причина за смъртта на около 2 милиона души годишно - включително и много деца. Храни, които съдържат вредни бактерии, вируси, паразити или химични вещества, са отговорни за над 200 заболявания, вариращи от диария до рак. В съвременния свят постоянно възникват нови заплахи за безопасността на храните. Част от тях са свързани с промени в производството на храни, разпределение и потребление; промени в околната среда; нови и появяващи се патогени микроорганизми с антимикробната резистентност. Всичко тава създава сериозни предизвикателства за националните системи за безопасност на храните. В днешно време значително са се увеличили пътуванията, а търговията обхваща все по-големи територии. Впоследствие всичко това води до значително повишаване на вероятността от замърсяване и контаминиране на храните.
     Безопасността на храните е споделена отговорност. Важно е да се работи отговорно по цялата верига на производство на храни - както от страна на фермерите и производителите, така и търговците и потребителите.
     Петте правила за по-безопасни храни включват практически насоки за търговци и потребители при работа и приготвяне на храна:
        1. Да се съблюдава хигиената при приготвяне на храната.
        2. Да не се съхранява приготвената и суровата храна заедно.
        3. При приготвянето на храната трябва да се спазва определена температура, поне 90 градуса, за да е сигурно, че храната е сготвена добре и е безопасна.
        4. Съхранението на храните трябва да става при температура подходяща за вида храна.
        5. Винаги трябва да се използва безопасна вода и пресни продукти.
     По-голямата част от хората в някакъв момент от живота си с консумираната храна или вода поемат микроорганизми, които могат да причинят заболяване. Това подчертава огромното значение на това да се уверите, че храната, която се консумира, не е замърсена с потенциално вредни бактерии, паразити, вируси, токсини и химикали.

     РЗИ Габрово ще разпространи информационни материали, насочени към различни групи от населението за утвърждаване на здравословен модел на живот и здравословно хранене.