7 април - Световен ден на здравето

05 апр

Световният ден на здравето е глобална инициатива на Световната здравна организация, която се отбелязва всяка година на 7 април, като началото е поставено през 1948 г. 

Усилията на СЗО са насочени към фокусиране на общественото внимание върху значението на безопасността на храните по цялата дължина на хранителната верига в един глобализиран свят, от производството и транспорта, до приготвянето и потреблението.

Опасните храни са причина за смъртта на около 2 милиона души годишно - включително и много деца. Храни, които съдържат вредни бактерии, вируси, паразити или химични вещества, са отговорни за над 200 заболявания, вариращи от диария до рак. В съвременния свят постоянно възникват нови заплахи за безопасността на храните. Част от тях са свързани с промени в производството на храни, разпределение и потребление; промени в околната среда; нови и появяващи се патогени микроорганизми с антимикробната резистентност. Всичко тава създава сериозни предизвикателства за националните системи за безопасност на храните. В днешно време значително са се увеличили пътуванията, а търговията обхваща все по-големи територии. Впоследствие всичко това води до значително повишаване на вероятността от замърсяване и контаминиране на храните.

Безопасността на храните е споделена отговорност. Важно е да се работи отговорно по цялата верига на производство на храни - както от страна на фермерите и производителите, така и търговците и потребителите.

Петте правила за по-безопасни храни включват практически насоки за търговци и потребители при работа и приготвяне на храна:

1. Да се съблюдава хигиената при приготвяне на храната. 

2. Да не се съхранява приготвената и суровата храна заедно. 

3. При приготвянето на храната трябва да се спазва определена температура, поне 90 градуса, за да е сигурно, че храната е сготвена добре и е безопасна.

4. Съхранението на храните трябва да става при температура подходяща за вида храна. 

5. Винаги трябва да се използва безопасна вода и пресни продукти.

По-голямата част от хората в някакъв момент от живота си с консумираната храна или вода поемат микроорганизми, които могат да причинят заболяване. Това подчертава огромното значение на това да се уверите, че храната, която се консумира, не е замърсена с потенциално вредни бактерии, паразити, вируси, токсини и химикали.

 

РЗИ Габрово ще разпространи информационни материали, насочени към различни групи от населението за утвърждаване на здравословен модел на живот и здравословно хранене.