Актуална информация за водоснабдяването на Община Габрово

28 окт

     Пробите на водата от яз.”Христо Смирненски”, направени вчера следобед от Лабораторния изпитвателен комплекс на „ВиК” ООД – Габрово, показаха тенденция към намаляване на показателя „мътност” спрямо нивата, отчетени в предишните дни.
     Количеството на валежите, паднали във водосборния район на габровския яз.”Христо Смирненски” на 23.10.2014г., беше 114,6 л./кв.м. В язовира за едно денонощие постъпиха рекордни количества вода - общо 4,5 млн. куб.м., съпроводени с голямо количество кална маса. В резултат се получи замътване в целия обем на чашата на язовира. Това е единствената причина за повишената мътност на водата, подавана от яз. ”Христо Смирненски”.
     Водата, която се подава от Пречиствателната станция за питейни води, е безопасна за здравето. Единственият завишен показател е „мътност”, заради което „В и К” – Габрово не препоръчва на гражданите да я използват за питейни нужди.
     Към тази констатация и препоръка се присъединиха днес ръководителите на институциите, ангажирани с контрола на качеството на водата: Регионална здравна инспекция Габрово, регионалната структура на Българска агенция по храните и „ВиК” ООД – Габрово, по време на среща с ръководството на Община Габрово, областния управител на Област Габрово, и МБАЛ „Д-р Тота Венкова”.
     В последните дни „В и К” завиши честотата на вземане на проби на вода, контролирано и съгласувано с РЗИ – Габрово. Гражданите ще бъдат уводомявани за всяка промяна в показателите на питейната вода.