Болнична медицинска помощ

24 юли

 В изпълнение на  чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските еспертизи, със заповеди на директора на РЗИ Габрово са изградени общи и специализирани ЛКК в следните лечебните заведения за болнична помощ за 2019 г.:

 
 
МБАЛ „д-р Тота Венкова” АД Габрово
     Обща лекарска консултативна комисия
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Кардиологично отделение
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Вътрешно отделение
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по медицинска онкология
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по нефрология
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по нервни болести 
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по хирургия 
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по урология
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по ортопедия и травматология
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по акушерство и гинекология
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по очни болести
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по ушно-носно-гърлени болести
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по педиатрия
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по инфекциозни болести
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по кожни и венерически болести
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по анестезиология и интензивно лечение
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
МБАЛ „д-р Стойчо Христов” ЕООД Севлиево
     Обща лекарска консултативна комисия
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по педиатрия
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по вътрешни болести
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по хирургия
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по нервни болести
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по акушерство и гинекология
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по ортопедия и травматология
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по инфекциозни болести
     Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по хемодиализа
     Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по анестезиология и интензивно лечение
     Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
МБАЛ „д-р Теодоси Витанов” ЕООД Трявна
    Обща лекарска консултативна комисия
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по вътрешни болести
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по нервни болести
     Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по педиатрия
    Специализирана лекарска консултативна комисия към Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
 СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
СБАЛББ ЕООД Габрово
    Специализирана лекарска консултативна комисия - пневмофтизиатрична стационар
    Специализирана лекарска консултативна комисия – пневмофтизиатрична към ДКБ
СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
  
ДПБ Севлиево
    Специализирана лекарска консултативна комисия - психиатрична
СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК