Бутилирани води

14 сеп

Тематична проверка за етикетиране на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води.

     Обект на проверката: Бутилирани води, предназначени за питейни цели, произведени от страни – членки на ЕС или от трети страни, които са пуснати на Българския пазар.

     Цел на проверката:

     Да се установи в каква степен се прилагат изискванията към етикетирането на горепосочените продукти, регламентирани в Европийското и национално законодателство и да се повиши ефективността на държавния здравен контрол в тази област.

     Резултати от проверката:

     В хода на проверката са проверени общо 15 бр. търговски обекта на територията на област Габрово.Обхванати с контрол са разнообразни обекти - големите търговски вериги, складове за търговия с безалкохолни и алкохолни напитки, бензиностанции и по малки тъговски обекти. Не е констатирана продажба на бутилирани води внос от трети страни. При проверката е установено наличието на следните търговски марки бутилирани натурални минерални води, произведени от страни членки на ЕС:

  1. „Сан Пелегрино“ – произход Италия
  2. „Аква Панна“ – произход Италия
  3. „Вител“ – произход Франция
  4. „Сан Бенедито“ – произход Италия
  5. „Периер“ – произход Италия

 

     Не са установени несъответствия по Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води предназначени за питейни цели ДВ бр.68/2004г.