Ден без асансьори - 24 април 2019 г.

22 апр

Регионална здравна инспекция Габрово подкрепя кампанията на сдружение «БГ Бъди активен», като идеята е всеки човек да открие своето движение, физическата активност да стане част от ежедневието, с цел подобряване на собственото здраве и качеството на живот.

NowWeMOVE е най-голямата обществена кампания за физическа активност и спорт в Европа, чиято цел е промоция на укрепваща здравето физическа активност.

Предстоящата инициатива на кампанията е:

Ден без асансьори – 24 април 2019г.

Инициативата се провежда в страната за пета поредна година и е мащабен празник на физическата активност, като в нея се включват общини, спортни клубове, НПО и доброволци.

Ден без асансьори има за цел да съсредоточи общественото внимание върху значението на физическата активност и да демонстрира колко лесно е да бъдем активни, въпреки натовареното ежедневие. По данни на сдружението само през 2018-та година стълбите са избрали около 500 000 българи.

В България NowWeMOVE продължава да се развива и да включва нови европейски събития и инициативи. Кампанията продължава да въвлича в себе си още хора, които откриват своето движение и ползата от него, като се стремят да привлекат обществения интерес към проблема с липсата на достатъчна активност сред европейците, а в частност сред българите.

Как може да подкрепите кампанията?

1.Символично за затворите асансьорите/ескалаторите  през този ден и приканите всички да използват стълбите.

2.Да споделите в социалните мрежи полезна информация, мотивиращи съобщения, снимки.