Доставка на 22 броя компютърни конфигурации за нуждите на РЗИ Габрово

04 дек