Грипната епидемия е обявена на територията на община Трявна и община Дряново

22 ян.

 

  Заразна заболеваемост за периода:     15.01.2018г. - 21.01.2018г.    
               
  ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ДРЯНОВО ТРЯВНА ВСИЧКО ПОЧ.
  Ентероколит 1 11     12  
  Скарлатина 10       10  
  Варицела 3 1 2   6  
  ТБК 1       1  
  Аскаридоза 1       1  
  Ротавирусен гастроентерит 1       1  
  Салмонелоза 1       1  
            0  
            0  
  всичко 18 12 2 0 32  
               
  ОРЗ (остри респираторни заболявания)  279,63  % на 10000

     През седмица № 3 (15.01.2018 - 21.01.2018 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания за община Трявна и община Дряново, намиращи се на територията на  Габровска област нарасна и заболяемостта достигна предепидемична стойност съответно от :

          340,84  на 10 000 души за община Трявна  и                                                                   

          302,67  на 10 000 души за община Дряново

      Най –висока е заболяемостта във възрастовата група 0 - 4 г. (1098 %00), следвана от възрастовата група 5-14 г. (1080 %00).

      Заболяемостта от ОРЗ и грип в останалите общини на областта  е следната:

      община Габрово  -   279,63  %00 (при епидемична стойност за областта 350 на 10 000 /

      община Севлиево –  147,86 %00.

      Във връзка с гореизложеното  на основание  Методично указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания, утвърдено със Заповед № РД 09-657/25.09.2000 г. на Министъра на здравеопазването, със Заповед на Директора на РЗИ Габрово, считано от 23.01.2018 г. до 28.01.2018г.  на територията на община Трявна и община Дряново се обявява грипна епидемия, като за този период :

     1. Лечебните  заведения в община Трявна и община Дряново да предприемат  изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с грип и ОРЗ по време на грипна епидемия:

 •  Медицинското обслужване на болните от грип и ОРЗ  да се извършва главно по домовете
 •  Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.
 •  Да се преустанови работата на детските и женските консултации.
 •  По време на грипната епидемия да се преустановят профилактичните прегледи и имунизации
 •  Лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ да насочват за хоспитализиране болните с усложнения, с тежки форми на грип и ОРЗ и пациенти, страдащи от хронични заболявания, в случаите, когато лечението в дома би могло да доведе до риск от неблагоприятен изход от заболяването.
 •  Лечебните заведения за болнична помощ да предвидят възможност за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения  с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и / или усложнения.
 •  Спазване на строг противоепидемичен режим в болничните отделения и детските заведения.
 •  Временно преустановяване на свижданията в  болниците  на територията на двете общини
 •  Да се преустановят плановите операции в лечебните заведения
 •  Персоналът в здравните и детските заведения да работи с лични предпазни средства.

    2. В детските заведения и в училищата медицинските специалисти с помощта на преподавателите и възпитателите да провеждат сутрешен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете.

 •  Да не се допускат на работа заболели лица от персонала на лечебните и  детските заведения.
 •  Да се преустановят организираните мероприятия на деца, ученици и други  колективи, като посещения на театри, спортни празници и др. такива.  
 •  Дните от 23.01.2018 г  до 26.01.2018 г се обявяват за неучебни на територията на община Трявна и община Дряново

     В община Габрово и община Севлиево ще се провеждат редовни учебни занятия