Грип - Област Габрово

03 ян.

     През седмица № 51 (19.12.2016-25.12.2016 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания в Габровска област нарасна и заболяемостта достигна предепидемична стойност от  333 на 10 000 души.

       Заболелите на 27.12.2016 г. са 93 от общо наблюдавани 5495 души, което предполага достигане на епидемичната  стойност за областта  в следващите дни.

       След проведено заседание на  Оперативния щаб  за борба с грипа и ОРЗ на  29.12.2016 г. се реши :

        Считано от 30.12.2016 г. до 08.01.2017 г. лечебните  заведения в Област Габрово (с изключение на тези в община Севлиево) да предприемат  изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с грип и ОРЗ по време на грипна епидемия:

          - Медицинското обслужване на болните от грип и ОРЗ  да се извършва главно по домовете

          - Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.

          - Да се преустанови работата на детските и женските консултации.

          - По време на грипната епидемия да се преустановят профилактичните прегледи и имунизации

          - Лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ да насочват за хоспитализиране болните с усложнения, с тежки форми на грип и ОРЗ и пациенти, страдащи от хронични заболявания, в случаите, когато лечението в дома би могло да доведе до риск от неблагоприятен изход от заболяването.

          - Лечебните заведения за болнична помощ да предвидят възможност за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения  с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и / или усложнения.

           - Разкриване при необходимост на отделения за тежко болни и болни с усложнения от грип и недопускане пренаселеност на същите;

           - Спазване на строг противоепидемичен режим в болничните отделения и детските заведения.

           - Временно преустановяване на свижданията в общинските и специализираните болници на територията на областта

           - Да се преустановят плановите операции в лечебните заведения

           - Персоналът в здравните и детските заведения да работи с лични предпазни средства.

           - В детските заведения и в училищата медицинските специалисти с помощта на преподавателите и възпитателите да провеждат сутрешен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете.

           - Да не се допускат на работа заболели лица от персонала на лечебните и  детските заведения.

           - Да се преустановят организираните мероприятия на ученици и други детски колективи, като посещения на театри, спортни празници и др. такива.  

              Дните 05.01.2017 и 06.01.2017 г. да са неучебни за училищата от Габровска област, с изключение на училищата от община Севлиево.