Грипната епидемия в Трявна и Дряново – отменена! „Грипната ваканция“ за Община Габрово продължава!

29 ян.

     През седмица № 4 (22.01.2018-28.01.2018г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания в Община Трявна и Община Дряново намаля и заболяемостта спадна до подепидемични стойности – за Община Трявна – 230,76 на 10 000 души и за Община Дряново – 195,62 на 10 000 души, при епидемична стойност за областта 350 на 10 000.

      За Община Габрово заболяемостта се задържа с високи стойности – 379,63 на 10 000 души.

      Във връзка с гореизложеното,  дните 30.01.2018 г. и 31.01.2018 г. се обявяват: за неучебни на територията на Община Габрово.

      Учениците от общините Севлиево, Трявна и Дряново ще имат редовни учебни занятия.