Игра „Нашето здраве - в нашите ръце“

29 дек

     Регионална здравна инспекция Габрово организира познавателна игра, която се проведе в три поредни седмици през месец декември 2014 г. Всеки понеделник, съответно 15.12, 22.12 и 29.12.14 г. беше изтеглен чрез жребий сред отговорилите правилно участници един, който получи ваучер за книжарски и ученически пособия на стойност 30 лв. Всяка седмица въпросникът  съдържаше общо четири въпроса, свързани с четирите основни рискови фактори за развитие на хронични неинфекциозни болести - нездравословно хранене, тютюнопушене, ниска двигателна активност, злоупотреба с алкохол. 

   

   Последният изтеглен участник от играта за периода 22.12.2014 г. - 28.12.2014 г. е Виолета Иванова.