Имунизационен кабинет

11 сеп

            Имунизационен кабинет

лице за контакт: д-р Татяна Велиславова
телефон: 06
6/840 617
адрес: гр.
Габрово ул. "Райчо Каролев" № 2 стая 205

приемно време: понеделник, и петък от 9.00 до 12.00 ч., от 13.00 до 16.00 ч.

       Дейности на кабинета:

   1. Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние, въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето.
- такса съгласно
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето (Д.В. бр. 83/2007 г.). - срок: 5 дни.
        2. Всички профилактични имунизации - задължителни (на здравно-неосигурени лица)
Виж: Имунизационен календар на Република България

 

 и препоръчителни срещу:
     - Хепатит А
     - Хепатит Б
     - Морбили, паротит , рубеола
     - Хемуфилус инфлуенце тип В
     - Пневмококови инфекции
     - Менингококови инфекции
     - Грип
     - Татанус, дифтерия

     Таксата за поставяне на препоръчителна имунизация е съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 НА МС ОТ 10.05.2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

      Повече информация относно видовете ваксини извън имунизационния календар на страната можете да получите от Национален център по заразни и паразитни болести - гр.София  02/944-699