Информация Програма РАДОН

23 дек

        Съгласно Световната здравна организация радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белите дробове след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили.

От общия радиационен фон радонът има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението. Облъчването води до повишен риск за развитие на злокачествени образувания.

Министерство на здравеопазването стартира с „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г.”.  Сформиран е Областен координационен съвет, който отговаря за реализацията на програмата на регионално ниво.

 

        През 2015 г. ще се проведат дългосрочни измервания на радон в приземните етажи на обитаеми жилищни сгради с цел намаляване и предотвратяване риска за здравето на гражданите в резултат от въздействието на високи концентрации  на радон в сградите и създаване на радонова карта на област Габрово, която ще бъде част от радоновата карта на България.