Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.10.2019 г. - 15.10.2019 г.

18 окт

Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

ОбщинаГаброво:

Поради намален дебит на водоизточниците от 08.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаването в с. Златевци и с. Милковци . Водата ще се спира всеки ден в 07.30 ч. и ще се пуска в 19.30 ч.

Oт 13.08.2019 г. e въведен временен режим на водоподаване в с. Прахали, с. Поповци, с. Гледаци, с. Чавеи. Водата ще се спира в 20.00 ч. и ще се пуска в 18.00 ч. през ден.

От 19.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаване в с. Кози рог. Вода ще се подава само в дните сряда и събота от 09.00 часа сутринта.

От 26.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаване в с. Междене и с. Узуни  Вода ще се подава от 09.00 часа сутринта в продължение на 48 часа и ще се спира за 48 часа.

От 29.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаване в с. Здравковец Подаването на вода ще става през два дни, като ще се разменят горна и долна зона на селото.

От 29.08.2019 г. е въведен временен режим на водоподаване в с. Влайчевци Вода ще се подава през три дни до изчерпване на количеството в резервоара.

 

За периода са взети проби от 2 населени места:

ОбщинаГаброво: гр. Габрово.

ОбщинаСевлиево: с. Младен.

При консуматорите от централно водоснабдените населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани 6 проби питейна вода: по показатели от група „А”

ОбщинаГаброво: 4 проби от пункт РЗИ(сграда), за – гр. Габрово.

ОбщинаСевлиево: 2 проби от  с. Младен.

Резултатите от анализите не съответстват на изискванията на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.) по микробиологични показатели от следният пунк:

ОбщинаСевлиево: с. Младен по Ешерихия коли 90 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100 ml) и Коли форми 20 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100 ml).

След повторно взета проба от с. Младен - резултатите от анализите по микробилогични показатели  съответстват на изискванията на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.).

 

Регистрирани чревни и инфекциозни заболявания за периода 01.10.2019 г.- 15.10.2019г.

Община Габрово: ентероколити – 4 бр;

Община Дряново: ентероколити – 0 бр;

Община Севлиево: ентероколити – 9 бр;

Община Трявна: ентероколити – 1 бр

 Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.