Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.10.2018 г. - 15.10.2018 г

18 окт

      Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

Община Габрово:

 • с. Кози рог (висока зона). Вода има само в сряда, събота и неделя. Пускане  и спиране в 9 ч,
 • с. Велковци – вода се подава всеки ден от 08 ч. до 20 ч.
 • с. Драгановци, с. Драгиевци, с. Камещица, с. Пенковци, с. Музга, с. Яворец, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Борското, с. Смиловци, с. Гъбене, които се захранват от Стокенски водопровод – вода се подава през ден от 17ч. до 08ч. на другия ден;

Община Севлиево: г

 • гр. Севлиево – вода се подава всеки ден от 23 ч. до 05 ч.
 • с. Батошево, с. Шумата, с. Душево, с. Горна Росица, които се захранват от стоманения водопровод – вода се подава през ден , от 17 ч. до 08 ч. на следващия ден.
 • с. Стоките, с. Кръвеник, с. Богатово, с. Търхово, с. Ловнидол, с. Крушево, с. Идилево, с. Добромирка, с. Буря , които се захранват от етернитовия водопровод – вода се подава през ден от 17 ч. до 08 ч. на следващия ден.
 • с. Сенник, с. Хирево, с. Кормянско, с. Ряховци, с. Петко Славейково – вода се подава през ден от 17 ч. до 08 ч. на следващия ден.

     За периода са взети проби от 25 населени места:

 • Община Габрово: гр.Габрово, с. Врабци, с. Стомонеци, с. Зелено дърво, с. Чукили
 • Община Дряново: с. Керека, с. Длъгня, с. Соколово, с. Косарка, с. Маноя, с. Туркинча, с. Катранджии, с. Гвоздейка, с. Янтра, с. Скалско, с. Караиванца 1, с. Караиванца 2.
 • Община Севлиево: с. Градище, с. Крамолин, с. Агатово, с. Малък Вършец.
 • Община Трявна: гр. Трявна, гр. Плачковци, с. Руевци, с. Бъзовец.

      При консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в мониторинг от група „А“ са изследвани 37 проби питейна вода.

 • Община Габрово: 5 проби от пункт РЗИ (сграда), по 1 проба от кв. „Шумели“ (горен край), кв. „Шумели“ (долен край), кв. „Лисец“, кв. „Дядо Дянко“, кв. „Лютаци“, кв. „Радецки“, ПСПВ “Малуша“ (изход) в гр. Габрово, по 1 проба от с. Врабци, с. Стомонеци, с. Зелено дърво, с. Чукили.
 • Община Дряново: по 1 проба от с. Керека, с. Длъгня, с. Соколово, с. Косарка, с. Катранджии, с. Гвоздейка, с. Янтра, с. Скалско, по 2 проби от с. Маноя, с. Туркинча.
 • Община Севлиево: по 1 проба от с. Градище, с. Крамолин, с. Агатово, с. Малък Вършец.
 • Община Трявна: по 1 проба от кв. „Божковци“, в гр. Трявна, по 1 проба от кв. „Бъчвари“, кв. „Боевци“, в гр. Плачковци,  по 1 проба от с. Руевци, с. Бъзовец.

          Резултатите от анализите на пробите показват, че не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр. 30/2001 г., изм. бр. 6/2018 г.

Община Дряново:

 • с. Маноя - Ешерихия коли 40 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100ml), Колиформи 60 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100ml) ,
 •  с. Туркинча - Ешерихия коли 5 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100ml), Колиформи 20 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100ml),
 • с. Янтра - Ешерихия коли 20 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100ml), Колиформи 30 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100ml) .

       След повторно взета проба от с. Туркинча резултатите от анализа на пробата показват, че не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр. 30/2001 г., изм. бр. 6/2018 г. по Ешерихия коли 10 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100ml), Колиформи 10 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100ml) .

Община Севлиево:

 • с. Градище - Ешерихия коли 20 КОЕ/100 ml (при норма 0 КОЕ/100ml), Колиформи 30 КОЕ/100ml (при норма 0 КОЕ/100ml) .

     При консуматорите от обществени местни водоизточници по показателите, включени в постоянния мониторинг са изследвани 6 проби:

 • Община Габрово: по 1 проба от кв. „Гачевци“, „Дядо Георги“ ( м-ст „Узана”) в гр. Габрово, по 1 проба от с. Костадини, с. Тодоровци.
 • Община Дряново: по 1 проба от с. Караиванца 1, с. Караиванца 2.

 

      Резултатите от анализа на пробите показва, че не отговаря на Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съораженията при водоснабдяването, публ. в ДВ бр. 41/26.05.1970 г.

Община Габрово:

 • кв. „Гачевци“ - коли титър < 10 ml (при норма >30 ml ) и по амоняк 0,071±0,002mg/l ( при норма да не се съдържа),
 • Дядо Георги“ ( м-ст „Узана”) по коли титър < 20 ml (при норма >30 ml ),
 • с. Тодоровци по коли титър < 20 ml (при норма >30 ml ).

Община Дряново:

 • с. Караиванца 1 по коли титър < 10 ml (при норма >30 ml ) и по микробно число 120 ml ( при норма до 100 ml),
 • с. Караиванца 2 по коли титър < 10 ml (при норма >30 ml ), и амоняк 0,053±0,001mg/l ( при норма да не се съдържа), по нитрити 0,076±0,001mg/l ( при норма да не се съдържа).

     Регистрирани чревни инфекциозни заболявания за периода 01.10.2018г.-15.10.2018г.

 • Община Габрово: ентероколити      -5 бр;
 • Община Севлиево: ентероколити     -7 бр;
 • Община Дряново: ентероколити      -1 бр;
 • Община Трявна: ентероколити         -1 бр.

      Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.