Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.01.2018 г. - 15.01.2018 г.

15 ян.

     Населени места с въведено режимно водоснабдяване – в регион Габрово няма въведен режим на водоподаване 

    За периода са взети проби от 5 населени места:

Община Габрово: гр. Габрово, с. Дебел дял, с. Врабци, с. Трънето, с. Бойновци

    При консуматорите от централно водоснабдените населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани 9 проби питейна вода:

Община Габрово: по 3 проби от пункт РЗИ Габрово, по 1 проба от кв. Славовци, кв. Гачевци и кв. Чехлевци - гр. Габрово, и от селата - с. Врабци, с. Трънето,  с. Бойновци      

    Всички проби отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели, публ. ДВ, бр.30/2001 г                       

    Регистрирани чревни инфекциозни заболявания за периода 01.01.2018 г. – 15.01.2018 г.

  • община Габрово: ентероколити – 6 бр.
  • община Севлиево: ентероколити – 4 бр.
  • община Трявна: ентероколити – 1 бр.

    Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.