Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.03.2018 г. - 15.03.2018 г.

16 мар

В област Габрово няма населени места с въведено режимно водоснабдяване

    За периода са взети проби от 5 населени места:

    Община Габрово: гр. Габрово

    Община Севлиево: с. Агатово, с. Малък Вършец, с. Градище и с. Крамолин

    При консуматорите от централно водоснабдените населени места са изследвани 6 проби питейна вода:

    Община Габрово: 2 проби от пункт РЗИ (сграда),

    Община Севлиево: по 1 проба от с. Агатово, с. Малък Вършец, с. Градище и с. Крамолин.

    Резултатите от анализите отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели Дв. бр 30/2001 г., изм бр. 6/2018 г.

    Регистрирани чревни инфекциозни заболявания за периода:        

  • община Габрово: ентероколити –  7 бр; колиентерит – 1бр.;
  • община Севлиево: ентероколити –  8 бр;
  • община Дряново: ентероколити – 1 бр;
  • община Трявна: ентероколити – 1 бр;

   Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.