Информация за качеството на питейните води в област Габрово за периода 01.01.2020 г. - 15.01.2020 г.

16 ян.

Населени места с въведено режимно водоснабдяване:

Поради намален дебит на водоизточниците от 06.01.2020 г. е въведен временен режим на водоподаването на следните населени места в Община Габрово:

Селата: Прахали, Поповци, Велковци, Лесичарка, Драгомани, Костенковци - вода има 12 часа в денонощието.

Селата: Здравковец и  Влайчевци - вода има 12 часа на денонощие и  се доставя чрез водоноски.

От 06.01.2020 г. e въведен временен режим на водоподаване в с. Междене - 5 или 6 часа в денонощието.

От 06.01.2019 г. в въведен временен режим на водоподаване в  с. Узуни. Вода се подава 48 часа, през два дни.

За периода са взети проби от 1 населено място:

Община Габрово: гр. Габрово

При консуматорите от централно водоснабдените  водоизточници на населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг са изследвани 4 проби питейна вода по показатели от група „А”

Община Габрово: 4 проби от пункт РЗИ(сграда), за – гр.Габрово.

Резултатите от анализите съответстват на изискванията на Наредба №9/2001 год. (ДВ-бр. 30/2001 год.; изм. ДВ-бр. 6/2018 год.).

Регистрирани чревни и инфекциозни заболявания за периода 01.01.2020 г.-15.01.2020 г.

Община Габрово: ентероколити – 2 бр;

Община Севлиево: ентероколити – 5 бр;

Община Дряново: ентероколити – 0 бр;

Община Трявна: ентероколити – 0 бр;

Няма връзка между регистрираните инфекциозни заболявания и качеството на питейната вода.