Информация за откритите плувни басейни

21 авг

     В региона на Габровска област има 25 действащи плувни басейна. По райони те са разпределени както следва: община Габрово – 9 басейна; община Севлиево – 5 басейна; община Трявна – 7 басейна и община Дряново – 4 басейна. 

     През месец август са изследвани 43 проби вода от плувни басейни. Извършени са 200 физикохимични и 129 микробиологични изследвания. При 14 от пробите е установено несъответствие с изискванията на нормативните документи по отношение на физикохимичните показатели мирис, перманганатна окисляемост и остатъчен активен хлор. За отстраняване на несъответствията са издадени 2 предписания. По отношение на микробиологичните показатели не е установено несъответствие.