Информация за питейната вода в Община Габрово

24 окт

     Получена е информация от ВиК ООД, гр. Габрово за замътване на питейната вода в язовир „Христо Смирненски“ поради обилните валежи. Възможно е да се получат отклонения по показател “мътност“.
     РЗИ Габрово препоръчва на гражданите на Община Габрово да използват за пиене бутилирани води.