Информация за питейната вода в Община Габрово към 07.11.2014 г.

07 ное

     Регионална здравна инспекция Габрово информира, че резултатите от направените изследвания на питейна вода показват, че водата отговаря на изискванията на Наредба No 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (публ. в ДВ бр. 30/2001 г.; изм. в ДВ бр. 1/2011 г) и е годна за консумация.