Информация за питейната вода в Община Севлиево

01 сеп

     Поради засушаването и силно намаления дебит на водоизточниците в община Севлиево от 01.09.2016 г. е въведено режимното водоснабдяване както следва:

      - за град Севлиево – вода ще се подава всеки ден от 18,00 до 22,30 часа

      - за селата режима остава непроменен

      - при наличие на вода ще се пуска допълнително, извън обявения режим

         Регионална здравна инспекция Габрово препоръчва на гражданите да не ползват за пиене водата непосредствено след пускането й във водопроводната мрежа, както и да се снабдят с бутилирани води, които да ползват за домакински нужди.