Информация за плувните басейни

26 май

     В регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Габрово са вписани общо 25 плувни басейна, от които 19 открити и 6 закрити.
     Планираните проверки на закритите басейни продължават. Три от тях са в ремонт. Към настоящия момент функционират три басейна в общини Габрово и Севлиево. Контролират се качествата на водата в басейните и хигиенния режим на тези съоръжения. Водите отговарят на здравните изисквания по химични и микробиологични показатели. Действащите басейни са осигурени с медицински лица и спасители. Всички притежават лични здравни книжки и документи за водоспасителна дейност, заверени от БЧК. Осигурена е топла и студена вода за душовете. Дезинфекцията се извършва с подходящи дезинфекциращи препарати.
     Във връзка с предстоящия летен сезон започна подготовката на откритите плувни басейни в общини Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.
     Откритите плувни басейни ще бъдат пуснати в експлоатация след извършването на комплексни проверки относно тяхната готовност.