Информация за плувните басейни през летния период

18 юли

     На територията на регион Габрово се извършват комплексни проверки на откритите и закрити плувни басейни през летния сезон.
     Три от закритите басейни работят, а останалите са в период на профилактика и ремонт. Към настоящия момент функционират 14 открити басейна в общини Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. РЗИ Габрово периодично контролира качествата на водата и хигиенния режим на тези съоръжения. Пробите на водите отговарят на здравните изисквания по химични и микробиологични показатели. Действащите басейни са осигурени с медицински лица и спасители, като всички притежават документи за водоспасителна дейност. Осигурена е топла и студена вода за душовете. Санитарните възли и съблекалните са в добро състояние. Използват се подходящи средства за дезинфекция на помешенията и на водата в плувните басейни.