Информация за прекурсори на взривни вещества

05 сеп

     РЗИ Габрово Ви информира,че в съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 98/2013 за България е открита телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества – тел. +359(02) 814 70 70.   

     Икономическите оператори имат възможност да докладват, при необходимост, за подозрителни транзакции, липси и/или кражби на прекурсори на взривни вещества.         

    Допълнително, информация е публикувана на сайта на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи - раздел „ЗА ГДБОП", „ПОЛЕЗНО". Прилагаме и линк към интернет страницата: http://www.gdbop.bg/bg/polezno.