Измервания концентрацията на радон в жилища

04 май

     РЗИ Габрово набира доброволци (желаещи) за поставянето на детектори в приземни и първи етажи на обитаеми жилищни сгради.
     Радонът е втората след тютюнопушенето причина за възникване на рак на белия дроб и водеща за непушачите.
Радонът се образува непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Придвижва се на големи разстояния в почвата, достоига до поповърхностните земни слоеве и въздуха и прониква в жилищата.

     Проучването се провежда на две фази по 6 месеца.
       първа фаза – детекторите, поставени на приземния или първи етаж в жилищата, престояват 6 месеца, след което се събират, обработват и се оценява средната концентрация за областта
       втора фаза – в същите жилища се поставят детектори за последващите 6 месеца. След изтичането им детекторите се събират, обработват и се определя средногодишната концентрация на радон /скринингова оценка за облъчването на населението от радон в приземните етажи на жилищата

     Местоположение на детекторите в жилищата:
       1. Поставяне на детекторите в приземния или първи етаж на обитаемите
сгради, т.е. в помещенията, които контактуват с почвата. Там се очаква концентрацията на радон да е най ‐ висока.
       2. Детекторите се поставят в помещения като всекидневни, спални и детски стаи. Не се поставят в кухни, бани, тоалетни, коридори или стълбища.

     Местоположение на детектора в помещението:
       1 Детекторът се поставя на 1‐2 метра над пода, при свободен достъп на въздух до него на недостъпно за деца място.
       2 Не се поставя в шкаф или чекмедже (в затворен обем).
       3 Трябва да бъде на разстояние приблизително 1 метър от прозорци, стени и врати.
       4 Може да бъде поставен върху рафт или етажерка за книги, цветя и други.
       5 Може да бъде залепен под масата със залепващо тиксо. Ориентацията на контейнерчето не влияе върху резултата, но капачето на детектора не се покрива, защото там е записан идентичния номер на уреда.

     Изисквания при измерванията: 

       1 Детекторът не се премества в периода на измерване.
       2 Не се променя помещението, където е поставен в периода на
измерването.
       3 Избягва се поставянето на детектора до източник на топлина,
пряка слънчева светлина или до място, където температурата може
да се повиши.
       4 Изключително влажна среда също не е подходяща за този тип
детектори (сауни, бани, перални помещения, сушилни и др.)
       5 Детекторът не се отваря или разглобява.

     Внимание! Детекторът
       - не излъчва йонизиращо лъчение или друг вид лъчение
       - измерва част от естествения радиационен фон и не събира
никаква друга информация за жилището и обитателите му
       - всяко отваряне и разглобяване на детектора ще компрометира измерването

     Молим желаещите да участват в изследването да се обърнат към нас на тел. 066/ 840 604 или в РЗИ Габрово ул. "Райчо Каролев" 2