Извънболнична медицинска помощ

10 авг

      В изпълнение на  чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи, със заповеди на директора на РЗИ Габрово са изградени общи и специализирани ЛКК в следните лечебните заведения за извънболнична помощ за 2018 г.:

 
 
Болничен медицински център ЕООД Габрово
    Обща лекарска консултативна комисия
   Специализирана лекарска консултативна комисия по ортопедия и травматология
   Специализирана лекарска консултативна комисия по УНГ
   Специализирана лекарска консултативна комисия по неврология
   Специализирана лекарска консултативна комисия по кожни и венерически болести
СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
  
ДКЦ 1 ЕООД Габрово
    Обща лекарска консултативна комисия
   Специализирана лекарска консултативна комисия по неврология
   Специализирана лекарска консултативна комисия по хирургия
   Специализирана лекарска консултативна комисия по ортопедия и травматология
   Специализирана лекарска консултативна комисия по акушерство и гинекология
   Специализирана лекарска консултативна комисия по УНГ
   Специализирана лекарска консултативна комисия по очни болести
СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
ДКЦ "Севлиево Медика" ООД Севлиево
    Обща лекарска консултативна комисия
   Специализирана лекарска консултативна комисия по детски болести
СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
ДКЦ  „Здраве” ЕООД Севлиево
   Обща лекарска консултативна комисия
СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
МЦ „Апогей – Ангелов и сие” Габрово
   Обща лекарска консултативна комисия
СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
  
МЦ 1 ЕООД Севлиево
   Обща лекарска консултативна комисия
   Специализирана лекарска консултативна комисия по вътрешни болести
   Специализирана лекарска консултативна комисия по ортопедия и травматология
СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
МЦ "св. Иван Рилски" Севлиево
    Обща лекарска консултативна комисия
 СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
МЦ „д-р Теодоси Витанов ЕООД Трявна
   Обща лекарска консултативна комисия
СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
МЦ „Хипокрена” ЕООД Севлиево
   Обща лекарска консултативна комисия
СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
 
МЦ „Пулс” ООД Дряново
   Обща лекарска консултативна комисия
СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК
  
МЦ "Света Петка" Дряново
   Обща лекарска консултативна комисия
СЪСТАВЪТ НА КОМИСИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК