Извършени проверки на обекти за хранене в учебни заведения

21 апр

Информация за резултати от извършени проверки на обекти за хранене (бюфети, вендинг-кафе автомати за храни и напитки, столове и разливочни) в учебни заведения на територията на област Габрово през I тримесечие на 2017 г.

      За стриктно  спазване на изискванията в Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на МЗ  за здравословно хранене на учениците, обн. ДВ бр. 63 от 7.08. 2009 г., в сила от 15.09.2009 г. са извършени 47 проверки-оценки на храненето, в учебни заведения на територията на област Габрово.

     През първото тримесечие на 2017 г. са извършени 38 проверки на бюфети и вендинг-кафе автомати, 16 проверки в столове и разливочни в общините Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново. В 7 обекта са констатирани нарушения на чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 37/2009 г. за здравословно хранене на учениците, относно разрешените и забранените храни, които могат да се предлагат в учебните заведения.  Издадени са 7 предписания за отстраняване на нарушенията: 1 предписание в ученически стол, 1 в разливочна и 5 предписания за бюфети в учебни заведения. След направените повторни проверки се установи, че нарушенията са отстранени.