Кампания за имунизация с противогрипна ваксина.

09 дек

     Имунизационният кабинет при РЗИ Габрово отваря врати за провеждане на кампания за имунизация с противогрипна ваксина.
     През този сезон имунизационният кабинет ще разполага с противогрипните ваксини "Инфлувак" и "Ваксигрип". При извършване на имунизация се заплаща цената на ваксината и такса от 2.00 лв. за манипулацията . И в двете ваксини е включен препоръчителният от Световната здравна организация състав на противогрипните ваксини за северното полукълбо за сезон 2014 /2015 г:
        • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
        • A/Texas/50/2012 (H3N2)
        • B/Massachusetts/2/2012
     Имунизационният кабинет в РЗИ се намира на втория етаж - стая № 205 и ще бъде отворен всеки работен ден от 24 септември в часовете 8.30- 12.00 и от 15.00 до 16.00 часа.
     Препоръчва се имунизациите срещу грип да се извършват ежегодно през есента преди началото на епидемичния сезон.
Защитният ефект на ваксината се проявява 2-3 седмици след имунизацията. Ефективността на грипните ваксини зависи от възрастта и защитните сили на пациента. За постигане на оптимална защита срещу грипа е необходима ежегодна имунизация. Имунитетът след ваксиниране е с продължителност около 1 година.
     Имунизацията срещу грип е препоръчителна за следните групи от населението, които имат повишен медицински риск от усложнения:
        1. Лица на възраст 65 и повече години
        2. Възрастни и деца над 6- месечна възраст с хронични сърдечно-съдови или белодробни заболявания, вкл. бронхиална астма.
        3. Възрастни и деца над 6-месечна възраст с хронични метаболитни заболявания / вкл. захарен диабет/ , бъбречни заболявания -вкл. хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа; хемоглобинопатии, имуносупресия
        4. Лица от организирани колективи
        5. Лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, работещи в училищата, медицински персонал и др.)
     Грипните ваксини се съхраняват в хладилник при температура 2-8 С . Не бива да се замразяват. Недопустимо е закупуване от аптека и продължително съхраняване на ваксината в извънхладилни условия до момента на поставянето й.