Kандидат – студентска кампания за учебната 2017/2018 g.

17 май

Уважаеми колеги,

          В РЗИ Габрово се получиха брошури за кандидат – студентска кампания за учебната 2017/2018 година на филиал „Проф. д-р Иван Митев - Враца към Медицински университет - София,

Специалностите по които ще бъдат приемани студенти са:

  • На образователно – квалификационна степен „бакалавър” – „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия” и „Лекарски асистент”
  • На образователно – квалификационна степен „магистър” –  „Хранене”, „Трудотерапия” и „Медицинска козметика”.

         Срокът за подаване на документи е от 01.06.2017 г. до 24.07.2017 г.

         Дати на провеждане на изпита: 26, 27 и 28.07.2017 г.

        Брошурите може да намерите  в РЗИ Габрово, ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 – понеделник, сряда и петък.