Консултативен кабинет психичното здраве

21 май

 Консултативен кабинет по въпроси, свързани с психичното здраве е разкрит към Регионална здравна инспекция /РЗИ/- Габрово през месец април. До момента са осъществени три консултации.

Кабинетът е разкрит в изпълнение на дейностите по „Програма за антикризисни интервенции”, разработена и одобрена от Областен съвет по психично здраве.
Във връзка с изпълнението на програмата е предвидено консултативна помощ в Центровете за обществена подкрепа /ЦОП/ в региона, заложени са дни на „Отворените врати”  в  Държавна психиатрична болница- гр. Севлиево.
Целта е психологическо консултиране при кризисни ситуации.
Какво представлява кризата? -Кризата настъпва след кризисно събитие- това е стресиращо събитие, което отключва поредица от действия и реакции. То може да е очаквано (брак, пенсиониране) или неочаквано (например внезапна загуба на член от семейството или болест).
Основният смисъл на кризата е промяна. Една промяна е критична когато е много категорична, радикална, значима и настъпва внезапно и неочаквано.
Някои от основните характеристики, по които може да разпознаете кризата са явни изменения в поведението, изразяващо се в нарушен самоконтрол, чувство на безпомощност и неефективност в действията, вътрешна напрегнатост, тревожност и обърканост. Човек се затруднява да разсъждава върху проблема, как да оцени реалността, как да формулира възможностите за решаване на проблема и да взема решения в ежедневието.
 
Къде да потърсите  професионална помощ за Вас и вашите близки ?
Безплатна консултация, след записване на телефон, в:
РЗИ-Габрово, ул.”Райчо Каролев”№2,ет.3,ст.311, тел. 066/840625
ЦОП-Габрово, пл.”Възраждане”№3, тел. 066/809 818
ЦОП-Дряново,ул.„Стефан Стамболов”№32 /бившо кино/ ,ет.2, тел. 0878537622
ЦОП-Трявна, ул.”Индустриална”№1, тел. 067/6 68 52
Държавна психиатрична болница, гр.Севлиево, веднъж седмично,тел.0675/33797
 
С направление от личен лекар и в психиатричните кабинети в областта.