Контрол на водите за питейно-битови нужди по показатели „обща бета-активност“, „естествен уран“, „пестицидни остатъци“, „трихалометани“, „полиароматни въглеводороди“, „тежки метали“ и „бромати“

22 май

ИНФОРМАЦИЯ

за извършения контрол на водите

за питейно-битово водоснабдяване по показатели: „обща бета-активност“, „естествен уран“, „пестицидни остатъци“, „трихалометани“, „полиароматни въглеводороди“, „тежки метали“ и „бромати“

на територията на област Габрово

за 2016 год.

     Регионална здравна инспекция Габрово набира и изпраща проби „вода“, предназначена за питейно-битови цели за изследване по показатели: „обща бета-активност“ и „естествен уран“ в РЗИ Русе.

     За 2016 год. са изпратени 34 бр. проби „вода“ от следните населени места на територията на област Габрово:

 

 1. - с. Станчов хан, община Трявна;
 2. - с. Престой, община Трявна;
 3. - с. Черновръх, община Трявна;
 4. - с. Креслювци, община Трявна;
 5. - с. Кисийци, община Трявна;
 6. - с. Кашенци, община Трявна;
 7. - с. Енчовци, община Трявна;
 8. - с. Бижовци, община Трявна;
 9. - кв. „Горни Плачковци“ гр. Плачковци, община Трявна;
 10. - кв. „Долни Цоневци“ гр. Плачковци, община Трявна;
 11. - с. Керени, община Трявна;
 12. - кв. „Шумели 2“ гр. Габрово;
 13. - с. Мичковци, община Габрово;
 14. - с. Кметовци, община Габрово;
 15. - с. Балани, община Габрово;
 16. - с. Дебел дял, община Габрово;
 17. - с. Трънето, община Габрово;
 18. - с. Яворец, община Габрово;
 19. - с. Стоевци, община Габрово;
 20. - хотел „Хлебна“ местност „Узана“, община Габрово;
 21. - с. Царева ливада, община Дряново;
 22. - с. Сяровци, община Дряново;
 23. - с. Петковци, община Дряново;
 24. - с. Голямо Българени, община Дряново;
 25. - с. Скалско, община Дряново;
 26. - с. Славейково, община Дряново;
 27. - с. Соколово, община Дряново;
 28. - с. Ряховците, община Севлиево;
 29. - с. Петко Славейков, община Севлиево;
 30. - с. Кормянско, община Севлиево;
 31. - с. Ловнидол, община Севлиево;
 32. - с. Търхово, община Севлиево;
 33. - птицекланица „Гепард“ с. Костенковци, община Габрово;
 34. - мандра „Сарая“ с. Стойчовци, община Габрово.

 

      Изследваните проби „вода“ по радиологични показатели съответстват на изискванията на Наредба №9/16.03.2001 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. в ДВ бр.30/2001 год.).

      Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5 от Наредба № 9 минималната честота за вземане на проби и изпитване на водата по радиологични показатели е веднъж на 5 години.

 Регионална здравна инспекция Габрово изпраща проби „вода“, предназначена за питейно-битови цели за изследване по показател „бромати“ в РЗИ Варна.

За 2016 год. са изпратени 6 бр. проби „вода“ от следните населени места на територията на област Габрово:

 1. - кв. „Кисийска мера“ гр. Трявна;
 2. - с. Радевци, община Трявна;
 3. - гр. Плачковци, община Трявна;
 4. - ПСПВ „Сапатовец“ (изход) гр. Габрово;
 5. - с. Кормянско, община Севлиево;
 6. - с. Младен, община Севилево.

      Изследваните проби „вода“ по показател „бромати“ съответстват на изискванията на Наредба №9/16.03.2001 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. в ДВ-бр.30/2001 год.).

      Регионална здравна инспекция Габрово изпраща проби „вода“, предназначена за питейно-битови цели за изследване по показатели: „пестицидни остатъци“, „трихалометани“, „полиароматни въглеводороди“ и „тежки метали“ в РЗИ Велико Търново.

     За 2016 год. са изпратени 58 бр. проби „вода“ от следните населени места на територията на област Габрово:

 1. - с. Боевци, община Трявна;
 2. - кв. „Долни Цоневци“ гр. Плачковци, община Трявна;
 3. - кв. „Ковачевци“ гр. Плачковци, община Трявна;
 4. - с. Радевци, община Трявна;
 5. - кв. „Божковци“ гр. Трявна;
 6. - с. Бъзовец, община Трявна;
 7. - гр. Плачковци (център), община Трявна;
 8. - кв. „Хитревци“ гр. Трявна;
 9. - с. Мръзеци, община Трявна;
 10. - с. Бижовци, община Трявна;
 11. - с. Брежници, община Трявна;
 12. - с. Керените, община Трявна;
 13. - с. Маневци, община Трявна;
 14. - кв. „Минкино“ гр. Плачковци, община Трявна;
 15. - с. Райнушковци, община Трявна;
 16. - ПСПВ „Сапатовец“ (изход) гр. Габрово;
 17. - кв. „Ябълка“-гр. Габрово;
 18. - кв. „Кряковци“ гр. Габрово;
 19. - кв. „Етъра“ гр. Габрово;
 20. - кв. „Нова махала“ гр. Габрово;
 21. - кв. „Шумели 2“ гр. Габрово;
 22. - кв. „Търсиите“ гр. Габрово;
 23. - с. Дебел дял, община Габрово;
 24. - с. Чавеи, община Габрово;
 25. - с. Гергини, община Габрово;
 26. - с. Лесичарка, община Габрово;
 27. - с. Стефаново, община Габрово;
 28. - с. Старилковци, община Габрово;
 29. - с. Иглика, община Габрово;
 30. - с. Балани, община Габрово;
 31. - с. Генчовци, община Габрово;
 32. - с. Бойновци, община Габрово;
 33. - с. Врабци, община Габрово;
 34. - с. Трънето, община Габрово;
 35. - с. Узуни, община Габрово;
 36. - с. Мичковци, община Габрово;
 37. - хотел „Люляци“ местност „Люляците“, гр. Габрово;
 38. - хотел „Боженци“ – с. Черневци, община Габрово;
 39. - връх „Столетов“, община Габрово;
 40. - хотел „Хлебна“ местност „Узана“, община Габрово;
 41. - хотел „Балканци“ местност „Узана“, община Габрово;
 42. - хотел „Партизанска песен“ местност „Узана“, община Габрово;
 43. - хотел „Еделвайс“ местност „Узана“, община Габрово;
 44. - хотел „Импулс“ местност „Узана“, община Габрово;
 45. - хижа ДДС „Росица“ местност „Узана“, община Габрово;
 46. - с. Радовци, община Дряново;
 47. - с. Скалско, община Дряново;
 48. - с. Сяровци, община Дряново;
 49. - с. Славейково, община Дряново;
 50. - с. Царева ливада, община Дряново;
 51. - с. Петковци, община Дряново;
 52. - с. Голямо Българени, община Дряново;
 53. - с. Агатово, община Севлиево;
 54. - с. Градище, община Севлиево;
 55. - с. Малък Вършец, община Севлиево;
 56. - с. Крамолин, община Севлиево;
 57. - с. Душево, община Севлиево;
 58. - с. Шумата, община Севлиево.

      Изследваните проби „вода“ по показателите: „пестицидни остатъци“, „трихалометани“, „полиароматни въглеводороди“ и „тежки метали“ съответстват на изискванията на Наредба №9/16.03.2001 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. в ДВ-бр.30/2001 год.).

      Вземането на проби и изпитване на водата се извършва съгласно изискванията на Приложение № 2, Таблица Б.1 от Наредбата.

      През м. март 2017 год. са взети и изпратени 10 бр. проби „вода“ в РЗИ Русе за изследване по показатели: „обща бета-активност“ и „естествен уран“ от следните населени места на територията на област Габрово:

 1. - кв. „Войново“ гр. Габрово;
 2. - кв. „Болтата“ гр. Габрово;
 3. - кв. „Шумели 1“ гр. Габрово;
 4. - връх „Столетов“, община Габрово;
 5. - с. Междени, община Габрово;
 6. - с. Здравковец, община Габрово;
 7. - с. Живко, община Габрово;
 8. - с. Кози рог, община Габрово;
 9. - с. Чукили, община Габрово;
 10. - с. Торбалъжи, община Габрово.

     Към момента (21.04.2017 год.) не са получени резултати от направените в РЗИ Русе изследвания. 

     От извършения анализ не са установени отклонения по изследваните радиологични показатели: естествен уран (U) и обща бета активност (o-β) на питейните води в област Габрово.