Контрол по забраната за тютюнопушене на закрити обществени места

03 ян.

     За периода от 22.12.2013 г. до 01.01.2014 г. служители на Регионална здравна инспекция Габрово участваха ежедневно в провеждането на 194 проверки за контрол по спазване забраните за тютюнопушене с насоченост към обектите за хранене и развлечения.
     Проверени бяха 180 заведения на територията на област Габрово в широк диапазон на работното им време. Съставени бяха осем акта, от които шест за административно нарушение на физически лица и два на еднолични търговци. По време на извършване на проверките имаше съдействие от страна на полицията. Не бяха установени нарушения, свързани с продажбата на алкохолни и спиртни напитки.
     През празничните и почивни дни беше осигурено приемането на сигнали от граждани за нарушения на дежурна телефонна линия.
     Впечатленията на проверяващите са, че пълната забраната за тютюнопушене като цяло се спазва през деня, както и в заведенията с масова посещаемост, в това число и във вечерните часове.
     Стриктното спазване на забраните за тютюнопушене в голяма степен зависи от собствениците и управителите на заведенията, към които служителите на РЗИ отправиха препоръки и указания да не се създават условия и предпоставки за нарушения.