Ку-треска

29 ное

     Kу–треската е остро инфекциозно заболяване, което засяга хора и животни. Резервоар на инфекцията са различни диви бозайници и птици, а сред домашните селскостопански животни - крави, кози и овце. Животните по- често прекарват заболяването леко, но отделят причинителя на треската чрез фекалиите, млякото и околоплодните течности.

    Инкубационният период на болестта е от 3 до 30 дни. Заболяването започва остро с висока температура, отпадналост, главоболие и болки в мускулите на краката. Много често се развиват пневмонии. Възможно е и да се появи суха непродуктивна кашлица с кървави жилки. По-често случаите са единични, но при повишена заразеност сред животните може да има и ограничени епидемии.

    Начините за заразяване са :

  • чрез вдишване на инфектиран въздух.
  • чрез консумация с заразени продукти, добити от болни животни, особено които не са подлагани на термична обработка: сурово мляко, масло , месо и др.
  • чрез обработване на вълна и кожи от болни животни или при обслужване на болни животни (клане, обработка на животински суровини), когато причинителят проникне през наранена кожа или конюнктива.
  • чрез ухапване от кърлежи.

    Прогнозата е добра, тъй като причинителят е чувствителен към антибиотици.

     Важно: Хората, които отглеждат животни, трябва да ползват защитно облекло, маски и ръкавици, както и да правят текуща дезинфекция на оборите, кошарите и други обслужващи помещения, а при аборт или мъртво раждане  - заключителна дезинфекция с последващо изгаряне на плаценти, околоплодни ципи и останки.

    Всички, които не са изложени професионално на риск от заразяване, трябва да избягват консумацията на непастьоризирано мляко и млечни продукти, приготвени от такова мляко, както и контакт с необработена вълна, кожи и други продукти от животински  произход.

    Ако имате контакти със съмнително болни животни или сте консумирали продукти, които не са подлагани на термична обработка: сурово мляко,масло, месо и др. и започнат оплаквания, като висока температура, отпадналост, главоболие и болки в мускулите на краката, потърсете незабавно лекарска помощ.