Курсове следдипломна квалификация през 2018 г.

13 мар

      Уважаеми колеги,

      В РЗИ Габрово се получи Програма на курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 г. в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД. бул. „Никола Вапцаров” 51 Б, 1407 София.

     За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение се подава заявка по приложения образец в брошурата с попълнени всички данни. След одобряването на заявката от страна на болницата, се изпраща писмо до лицето, подало заявкат за потвърждаване на участието.

     АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОМАЦИЯ:
        Дирекция „Научна и учебна дейност”
        „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД
        бул. „Никола Вапцаров” 51Б, 1407 София
        тел. 02/ 403-42-21, 403-42-28

Zlatka.ROMANSKA@acibademcityclinic.bg
Pavlina.STANCHEVA@acibademcuityclinic.bg                

     Брошурите с програмата може да намерите в РЗИ Габрово, ул. ”Райчо Каролев”  № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631; понеделник, сряда и петък.

 

      Уважаеми колеги,

       В РЗИ Габрово се получи ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификацция на висшите медицински кадри през 2018 г. в МУ – Плевен

       За участие в курсовете и индивидуалното обучение за следдипломна квалификация се подават заявки по приложения образец в брошурата с попълнени всички данни. В брошурата се съдържа информация за таксите на обучението.

       ЗА ИНФОМАЦИЯ:

      МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
      5800 Плевен, ул. „Св. Климент Охридски” 1
      Център за следдипломно обучение
       тел. 064/884-148
       064/884-166                        

      Брошурата с План – разписанието може да намерите в РЗИ, ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева, тел. 066/ 840 631 - понеделник, сряда и петък.