Курсове следдипломна квалификация през 2018 г.

29 май

МУ София

Уважаеми колеги,

      РЗИ разполага с утвърден ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри  през 2018 година от Медицински университет София.

     Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2018 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

     Електронният адрес на МФ София е: medfac.mu-sofia.bg.

     План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите и в РЗИ Габрово, ул.”Райчо Каролев” № 2, ет. 5, стая № 503 д-р Татяна Василева 

     Допълнителна информация може да получите на тел. 066/ 840 631 - понеделник, сряда и петък

     Срок за подаване на заявките – до 14.07.2017 г.